Skip to main content

Bättre förutsättningar för hållbara fondval med nya informationskrav

Nyhet   •   Jan 09, 2018 14:21 CET

1 januari trädde lagändringar i kraft som innebär att fondbolag och AIF-förvaltare ska tillhandahålla hållbarhetsinformation, inkluderande frågor som rör motverkande av korruption. 

- Informationskravet skapar ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor, där antikorruption är en viktig del, och kan bidra till att fondsparare får ökade möjligheter att göra ansvarsfulla investeringar som bidrar till att motverka korruption, kommenterar Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet mot Mutor.

Lagändringarna syftar till att underlätta för investerare att göra hållbara fondval. Informationen ska innehålla det som krävs för att förstå fondens förvaltning avseende hållbarhet, däribland frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Om en fondförvaltare inte alls beaktar hållbarhetsaspekter ska det istället anges.

- I förlängningen kan detta förhoppningsvis leda till en ökad efterfrågan på fonder som bidrar till att motverka korruption, säger Natali Phalén.

De nya informationskraven har införts genom ändringar i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2018.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.