Skip to main content

Många företag positiva till anonyma visselblåsare

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2018 07:00 CET

Ett lagstadgat skydd som garanterar visselblåsares anonymitet är något som många företag välkomnar. Det visar Institutet Mot Mutors nya undersökning om näringslivets arbete med visselblåsning.

I undersökningen ”Bryta tystnaden” har stora och medelstora företag svarat på frågor gällande visselblåsningssystem, med fokus på visselblåsarlagen som började gälla i januari 2017 samt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ska börja tillämpas den 25 maj i år. Av de 38 företagen som svarat på undersökningen uppgav många att visselblåsarlagen idag garanterar ett bra skydd för visselblåsare. Trots det var alla utom en respondent positiv till att se ett mer långtgående skydd, där visselblåsares anonymitet fastställs i lag. Majoriteten av respondenterna såg också positivt på en lagstadgad skyldighet att ha ett visselblåsningssystem.

– Att fånga upp signaler inifrån en verksamhet om misstänkta oegentligheter är en fundamental del i ett effektivt antikorruptionsarbete. Samtidigt finns alltför många exempel där personer som larmat har råkat illa ut. Därför krävs i många fall säkra rapporteringskanaler och möjlighet till anonymitet för personer som larmar, säger Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Visselblåsarlagen innehåller ingen skyldighet för arbetsgivare att ha rutiner eller system för visselblåsning, men rapporten visar att många företag ändå väljer att ha ett visselblåsningssystem inom verksamheten.

– Av respondenterna var det endast två företag som inte har ett visselblåsningssystem vilket visar på att många företag faktiskt värdesätter visselblåsningsfunktionen och den anställdes rätt att larma om allvarliga missförhållanden inom verksamheten, säger Natali Phalén.

Viss osäkerhet kring GDPR

De tillfrågade företagen fick även svara på frågor gällande GDPR, där 37 procent medgav att det råder vissa oklarheter kring hur den kommer att påverka företagets arbete med visselblåsning. Lika många uppgav att de kommer genomföra förändringar i visselblåsningsarbetet med anledning av den nya förordningen.

Nedan finns en sammanfattning av de huvudsakliga resultaten från undersökningen:

  • De flesta av respondenterna har ett visselblåsningssystem, varav majoriteten av systemen hanteras externt.
  • Överlag tycks visselblåsarlagen inte ha lett till någon förändring avseende visselblåsningsarbetet, varken vad gäller inkomna rapporter eller det övriga arbetet.
  • Knappt 40 procent av respondenterna uppgav att det råder osäkerhet kring GDPR och lika många kommer vidta åtgärder kopplat till visselblåsningsarbetet med anledning av GDPR.
  • Många respondenter ser positivt på införande av lagstadgad skyldighet till visselblåsningssystem inom verksamheter och nästintill alla respondenter ser positivt på införande av lagstadgat skydd för visselblåsares identitet.

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som inrättades 1923.

IMM:s uppgift är att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och att söka motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Sveriges Byggindustrier är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar. 

Mer information om oss hittar du på IMM:s hemsida.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.