Skip to main content

Affärssystem - kan man hyra det?

Blogginlägg   •   Maj 25, 2012 09:11 CEST

Vi ser en allt starkare trend på marknaden för affärssystemslösningar som innebär att kunderna hyr sin lösning.

Det började med säljstödsystem (Salesforce och liknande) och idag finns det möjlighet att få ett kompett ERP-system som en hyrtjänst.

Mängder av olika begrepp har dykt upp och olika typer av molnbaserade lösningar har blivit hett på marknaden och inte minst i media.

Affärsprocesser On demand

Implema erbjuder idag ett antal olika lösningar som hyrtjänster. Vi har valt att kalla våra lösningar för On demand eftersom det beskriver väl vad det handlar om: man får rätt affärsprocesser levererade när man behöver dem och med den kapacitet man behöver.

Idag kan man genom Implema hyra lösningar inom inköpsoptimering, business intelligence samt kompletta SAP ERP-system.

För dig som VD, ekonomichef, styrelsemedlem eller ägare har upphandling av affärssystem alltid varit ett komplext beslut. Och nu förväntas du även fatta beslut huruvida du skall hyra eller äga ett eget system.

Vad är då skillnaden mellan att hyra eller att köpa ett eget affärssystem? Hur ska jag som VD eller annan upphandlare tänka?

Affärssystemet är kritiskt för verksamheten

Affärssystemet är för de flesta företag affärskritiskt för att verksamheten skall fungera. Har man inte tillgång till affärssystemet står många företag idag i princip stilla.

Många företag har produktion i skift och många andra dotterbolag och verksamhet utomlands i andra tidszoner. Inte sällan krävs tillgång 24/7 (24 timmar om dagen, sju dagar i veckan).

För mindre företag är det en utmaning att ha kompetens och resurser i en egen driftsorganisation för sina affärssystem.

Det innebär ofta en hög kostnad och stor sårbarhetsrisk (beroende av en person, sjukdom, semestrar, övertid, helger, mm) att lägga driften i din egen regi under sin egna IT-chef.

De flesta företag väljer därför redan nu att lägga ut driften av affärssystemet utanför företagets väggar. Att behålla driften in-house till en hög kvalitet skulle helt enkelt bli för dyrt.

Handlar inte om outsourcing

Att hyra ett affärssystem handlar inte om outsourcing eller om att lägga ut driften av ditt affärssystem. Det kan du få även om du äger ditt affärssystem.

Att använda ett affärssystem som en hyrlösning innebär att du faktiskt hyr dina affärsprocesser av en leverantör som är experter (i bästa fall) på just affärssystem och affärsprocesser.

Du får en lösning som är anpassad efter din typ av verksamhet och som bygger på en best-practice version av vad företag i din bransch och med dina affärsprocesser behöver.

Ofta bygger detta på ett större och etablerat affärssystem i botten.

Vad innebär hyrlösning för dig och ditt företag? Om det inte är outsourcing – vad är det då?

Jag kommer att fortsätta att beskriva området affärssystem som hyrlösning i en bloggserie i tre delar.

Har du några funderingar så kontakta gärna mig eller någon av mina medarbetare eller lämna gärna en kommentar i bloggen. Skulle gärna vilja veta vad du har för erfarenheter kring detta område. Affärssystem som hyrlösning – är det framtiden?

På återhörande!

Jörgen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera