Skip to main content

Guterres lovande val som ny FN-ledare

Nyhet   •   Okt 06, 2016 16:26 CEST

Antonio Guterres har under sina tio år som ledare för FNs flyktingorgan UNHCR visat på hög integritet och ett stort engagemang för världens flyktingar. Att han efterträder Ban Ki-moon som generalsekreterare innebär att FN väljer en rutinerad och allmänt respekterad diplomat med stor sakkompetens inom särskilt humanitära frågor och flyktingfrågor.

IMs förhoppning är nu att Guterres kan leda världssamfundet i att hitta nödvändiga lösningar på den globala flyktingsituationen. Samtidigt konstaterar vi att FN inte heller denna gång valt en kvinna till posten som världens högsta diplomat, och att FN därmed kommer fira 75 år utan att ha haft en kvinna som generalsekreterare. Guterres behöver därför säkerställa att kvinnor representeras på de högsta chefspositionerna inom FN. Det är fortfarande ett skriande behov av ett medvetet jämställdhetsarbete inom FN.
FN befinner sig i en period där de globala utmaningarna är enorma, och behovet av ett ledarskap som kan utgöra en samlande kraft för att stärka FNs röst och roll i världssamfundet har kanske aldrig varit större.

Guterres har under sin tid på UNHCR ofta betonat faktorer som klimat och konflikt och dess påverkan på den globala flyktingsituationen. IM jobbar i flera länder och kontexter där vi tillsammans med våra partners befinner oss mitt i samhällen som drabbats hårt av effekterna av fattigdom, konflikt och klimatrelaterade katastrofer. Vi förväntar oss en generalsekreterare som kan samla världssamfundet, och aktörer från olika sektorer, kring de globala hållbarhetsmålen och försvaret av de universella mänskliga rättigheterna och de konventioner som utgör grunden för vårt internationella rättighetssystem. Inte minst gäller det kampen för kvinnors rättigheter.