Skip to main content

Advokatfirman Delphis samarbete med IM bidrar till förändring

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2019 09:37 CEST

Humanium Metal by IM görs av iIllegala vapen i Centralamerika som samlats ihop och smälts ner.

IM, Individuell Människohjälp, och advokatfirman Delphi inleder ett samarbete.

Humanium Metal by IM är ett nyskapande projekt där illegala vapen smälts ner och där den berikade metallen sedan används i exempelvis klockor och smycken.

Förtjänsten från projektet går tillbaka till samhällen där vapenvåldet drabbar och förstör.

Advokatfirman Delphi medverkar genom att stötta Humanium Metal by IM såväl juridiskt som ekonomiskt till en positiv samhällsförändring.

Det nya samarbetet möjliggör också för Delphis medarbetare att engagera sig ideellt i IMs verksamheter i Sverige, till exempel läxhjälp och språkfika.

Vill du veta mer om Humanium Metal by IM?

Om IM och Humanium Metal by IM

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för en värld fri från fattigdom och utanförskap, där alla kan ta del av sina rättigheter och ta makten över sina liv. Vi stärker utsatta människor så att de av egen kraft kan förändra sin situation. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden.

Processen med nedsmältning av illegala vapen och användandet av Humanium Metal kräver juridisk kompetens, vilket Delphi i samarbetet med IM kommer att bistå med.

Om Advokatfirman Delphi
Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Genom att korsa affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka skräddarsyr de sin service, expertis och erbjudanden efter sina klienters olika behov. Delphi har ett aktivt hållbarhetsarbete med målet att genom sin verksamhet öka jämställdhet och mångfald i samhället, att stötta utsatta och behövande genom sin kompetens och sitt engagemang, samt att minimera sin negativa påverkan på vår jord, klimat och miljö.

Vill du veta mer om samarbetet?
Kontakta Pia Munch, CFO på Delphi i Malmö, 0767-72 00 89, eller Simon Marke Gran, projektledare på Humanium Metal by IM, 0735-84 13 38.

Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation som bekämpar fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i 15 länder världen över, inklusive Sverige.

Fabriksgatan 2 F, Box 45 221 00 Lund

046-329930

Följ oss gärna på:

facebook

twitter

youtube

flickr