Skip to main content

Lyckad rådgivning för nyanlända blir nationell

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 09:25 CEST

Magnus Strand är projektledare för RådRum Skåne. Foto: Marcus Nilsson/IM

RådRum får över 11 miljoner kronor från AMIF (Asyl-, Migrations-, och Integrationsfonden) för att utveckla rådgivningsverksamhet för personer som är nya i Sverige.

– Det är en viktig verksamhet som vi är stolta över att vara med och utveckla, säger Martin Nihlgård, chef för IMs Sverigeverksamhet.

RådRum bedriver rådgivning där nyanlända personer kan få gratis råd och stöd. Verksamheten bemannas av frivilligrådgivare som utbildats inom bland annat bemötande, migration, privatekonomi, bostad och diskriminering. Verksamheten är ett komplement till statlig och kommunal verksamhet och har fått stöd från AMIF för att utveckla verksamheten och sprida rådgivningen till fler platser. Verksamheten startar efter sommaren och sträcker sig till 2019 och innefattar bland annat nya RådRum på flera orter i Skåne och en nationell pilotverksamhet i Stockholm.

Det finns ett stort behov av rådgivning till personer som är nya i Sverige. Det kan handla om hjälp med att hitta rätt myndighet, rätt blankett, få ekonomisk rådgivning eller hjälp att söka bostad. RådRum syftar till att hjälpa den som är ny i Sverige att förstå och kunna tillvarata sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen. I RådRum engageras målgruppen direkt i verksamhetens drift och utveckling då hälften av rådgivarna själva har erfarenhet av att komma som ny till Sverige.

RådRum finns sedan tidigare i Kristianstad, Malmö och Simrishamn. Tack vare olika bakgrunder och språkkunskaper bland frivilligrådgivarna kan rådgivningen ges på flera olika språk.

– Vi har under åren som gått fått bekräftat det stora behov som finns av kompletterande rådgivning för personer som är nya i Sverige. Det är därför väldigt roligt att vi nu har möjlighet att sprida verksamheten till fler platser” säger Magnus Strand, projektledare.

För ytterligare information

Magnus Strand, Hållbar Utveckling Skåne projektledare RådRum,
070-767 11 03, magnus.strand@hutskane.se

Hemsida: http://radrumskane.se
Facebook: https://www.facebook.com/radrumskane/

Fakta:
RådRum är en verksamhet där nyanlända får rådgivning av frivilliga, utbildade rådgivare. Verksamheten utvecklas i samarbete mellan Hållbar Utveckling Skåne, Sensus Studieförbund Skåne-Blekinge, Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland, IM Individuell Människohjälp, Malmö Stad och Region Skåne.
Verksamheten utvecklades initialt som ett ESF-projekt och har därefter fått stöd från Kristianstad kommun, Sparbanken Syd, Sparbank 1826 och Region Skåne.

Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation som bekämpar fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i 13 länder världen över.

Fabriksgatan 2 F, Box 45 221 00 Lund

046-329930

Följ oss gärna på:

facebook

twitter

youtube

flickr