Skip to main content

GSM stängs ned inom kort?

Blogginlägg   •   Mar 20, 2013 19:13 CET

Du har kanske hört ryktet att GSM nätet skall stängas ned inom kort? Det stämmer nu inte, i alla fall inte vad vi kan se på den svenska marknaden. Trots det så dyker frågan upp med jämna mellanrum, upprinnelsen till det hela kommer av att flera tekniktidningar i sommarnyhetstorkans efterdyningar publicerade nyheten att GSM stängs ned i AT&Ts nät i USA 2017. Därefter gick ryktena på högvarv både online och offline. Många ansåg att det skulle vara bra att gå över till 3G och LTE snarast för att det snart säkert var dags i Sverige också att stänga ned GSM.  

Jag vill hävda att det är fel. Inte att 3G och LTE är bra för M2M, utan snarare att GSM är dödsdömt för M2M, det stämmer inte. Ingen av de svenska operatörerna verkar ha sådana planer. GSM är dyrare att drifta än 3G och LTE, men det sker fortfarande en utbyggnad och uppdatering av nätet.

Efter AT&Ts tillkännagivande kontaktade vi Telenor för att höra om de tänkte följa samma väg. "Vi fortsätter att investera i vårt 2G-nät eftersom det är ett bra komplement till 3G och 4G" sa Andreas Hamrin, Telenor då. Telenors uppdatering av 2G-nätet 2011 innebar att hela 2G nätet (GSM) har bytts ut och försetts med nya basstationer och antenner. Genom Telenor och Tele2s samarbete blev resultatet 50% fler basstationer och en utökad täckning i samma omfattning. 2G nätet byggdes parallellt med 4G och i framtiden kommer det att finnas möjlighet till att dynamiskt fördela kapacitet mellan 2G och 4G i basstationerna beroende på hur efterfrågan ser ut.

Telenor uppdaterade nätet under 2011, även Telia uppdaterade 2G 2012. "Under 2012 förstärktes Telias 2G-nät med 80-talet nya master och kapaciteten förstärktes på fler än 200 platser. Dessutom har det gjorts andra uppdateringar av tekniken för en bättre upplevelse" säger Per Sjöström, Regional Sales Manager, TeliaSonera Global M2M Services,  

Även om en utfastning av GSM-näten öppnar för mer utrymme för LTE och 4G vilket innebär lägre  driftskostnader och mer kapacitet i näten är det inget som pekar på att GSM kommer att stängas ned. Att en betydande del av Sveriges elmätare avläses via GSM är så klart en anledning, att det gjorts större investeringar i de europeiska GSM-näten en annan. "Vi har för närvarande inga planer på att stänga våra GSM-nät i Sverige eller på någon annan marknad där vi verkar" sa Tommy Ljunggren utvecklingschef på TeliaSonera i somras, vi är benägna att tro att GSM därmed kommer finnas kvar inom en överskådlig framtid.


+Ulf Seijmer

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.