Skip to main content

Spektrum snart slut, dags att dela!

Blogginlägg   •   Sep 04, 2012 13:50 CEST

Europakommissionen anser med all rätt att det börjar blir trångt i luften, samtidigt som mobilitetsönskemålen ökar. Att varje år hantera en fördubblad trafikmängd i näten kräver två saker för att fungera i praktiken, mer spektrum och tätare mellan basstationerna.

Att bygga inomhustäckning med wifi är en väg för att avlasta mobilnäten, men även det frekvensspektrumet är begränsat. En glädjande sak i denna fråga kan nu skönjas, Europakommissionen uppmanar nu medlemsländerna att "främja trådlös innovation genom att övervaka och där så är möjligt utvidga de harmoniserade inremarknadsband där det inte krävs några licenser (licensfria frekvensband)".

Mobilnäten får nya riktlinjer
Med tanke på Europakommissionens pressmeddelande från den 3 september där medlemsländerna uppmanas "främja samstämmig reglering […] som ger alla användare incitament och rättslig säkerhet […] att dela de värdefulla spektrumresurserna"  kommer frågor om fler frekvensband för mobiltelefoni och mobilt bredband med teknik för att samexistera på frekvensbanden att bli allt mer intressant.

Rent teoretiskt, och samtidigt sannolikt en framtida väg, kan PTS och dess europeiska motsvarigheter tvinga operatörerna att dela med sig av frekvensutrymme till varandra. Redan dagens frekvenstillstånd för mobiloperatörerna öppnar för denna möjlighet, tillstånden är inte exklusiva utan det finns en öppning för samexistens på frekvensbanden. Är det fullt i Telias nät på en viss plats kan basstationen temporärt låna frekvensutrymme från Tres basstation på samma plats om kapacitet finns. Det gör att abonnenterna temporärt får mer kapacitet, samtidigt som basstationsägarens kunder, i det här fallet Tre, när som helst har möjlighet att återta kapaciteten om det behövs för att serva de egna kunderna.

En ytterligare väg är sekundär spektrumanvändning, så kallad whitespaceteknik, man utnyttjar helt enkelt spekstrum som är "vitt", det vill säga outnyttjat. Med denna teknik kan delar av frekvensspektrum återanvändas inomhus för kortdistanssändning. Whitespacetekniken baseras på något som kallas kognitiv radio med dynamisk spektrumaccess, en radio som själv fattar beslut om vilket frekvensband som kan användas för stunden. Fördelen är att tekniken inte förbrukar mer av naturtillgången frekvensspektrum, vilket kan antas tilltala EU-kommissionen. En av nackdelarna är att man inte i förväg vet hur mycket spektrum som finns tillgänglig för varje plats.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.