Skip to main content

Digitalt radiomodem kombinerar gammalt med nytt

Nyhet   •   Sep 27, 2012 08:39 CEST

Radiomodemet SATELLAR bygger på digital radioteknik och används för att överföra tillexempel driftsinformation trådlöst i applikationer som smarta elnät, VA-applikationer, fjärrvärme och processindustri. I dessa applikationer blir ethernet allt vanligare som kommunikationsgränssnitt men ofta förekommer blandade kommunikationstekniker med såväl RS-232 som Ethernet.

För att underlätta för kunder som har blandade tekniker har SATELLAR nu möjlighet att kommunicera med system som har såväl Ethernet som RS-232 port. Tekniken kallas blandade nät och gör att äldre hårdvara, oftast olika former av PLC-system, successivt kan moderniseras utan att ändringar behöver göras i radionätet.

SATELLAR är ett radiomodem med Linuxoperativsystem där mjukvara styr en rad funktioner, inklusive radiomodemets frekvensområde. Genom digital radioteknik kan överföringsprestanda maximeras och störningar filtreras bort på ett effektivt sätt. SATELLAR filtrerar även bort sådan nätverkstrafik som inte skall skickas i luften, det gör att all trafik på nätverket som inte behöver sändas ut i radionätet stoppas redan innan den når sändaren. Därtill komprimeras datapaketen genom att overheadinformation och adresser skalas av i sändaren och återskapas i mottagaren. Sammantaget ger detta en användarvänlig produkt med maximerad överföringshastighet i luften.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera