Skip to main content

Hyresgästinformation i realtid effektiviserar

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 08:59 CEST

Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd på 49 fastigheter. Företaget finns på tillväxtorter i Sverige, huvudsakligen i Stockholm, Malmö och Uppsala. Atrium Ljungbergs målsättning är att skapa levande miljöer och huvudinriktningen är handel och kontor, men rymmer också boende, kultur, service och lärande.


Företaget är uppdelat inom olika marknadsområden och Jonas Lindström arbetar inom marknadsområdet Innerstaden Söder som har både ekonomisk- och teknisk förvaltning. Jonas har ansvarat för ett nytt informationssystem i entréer på ett par av Atrium Ljungbergs fastigheter. Genom att installera digitala skärmar med portanslag samt information som kan realtidsuppdateras får hyresgästerna tillgång till relevant information i realtid.

-Tidigare innebar en avflyttning av en hyresgäst att vi var tvungna att ändra på skyltar och arbeten i fastigheten aviserades med lappar. Detta slipper vi med det nya systemet, det gör det lätt att förmedla information i realtid berättar Jonas.

Om en hiss är avstängd för reparation, om brandlarmet skall testas eller vatten måste stängas av på grund av renoveringar i fastigheten kan Atrium Ljungberg blixtsnabbt kommunicera detta till sina kunder. Även kontaktuppgifter till felanmälan kan förmedlas via informationssystemet. Dessutom kan man schemalägga planerade arbeten, så att relevant information visas på skärmen innan och under arbetet, och försvinner automatiskt när det är klart.

Systemet med skärmar och elektronik levererades av PlayIPP och kopplas i de fastigheter som har befintligt nätverk direkt till fastighetens infrastruktur. På de platser där nätverksuppkoppling saknas förlitar man sig på uppkoppling via 3G. Atrium Ljungberg använder sig av Telenors M2M-abonnemang som levererats av M2MButiken tillsammans med 3G routrar från Induo.

-Systemet fungerar smidigt, handhavandet är enkelt och genom att lägga upp färdiga mallar går det snabbt att ändra informationen till hyresgästerna. I de fall det inte finns något fastighetsnät kommer vi sannolikt använda 3G även i framtiden, det fungerar jättebra i de fastigheter där vi använt det, berättar Jonas Lindström.


Om M2MButiken
M2MButiken är idag en av Sveriges största återförsäljare av M2M-lösningar och abonnemang från operatörerna. M2MButiken är idag återförsäljare för Telenor & Tele2 av M2M-abonnemang och kontantkort. M2MButiken är också partner till de stora leverantörerna av hårdvara och tjänster inom M2M-marknaden i Sverige idag. M2MButiken vänder sig i första hand till små och medelstora företag.

Kontaktperson: Carl Schwieler, 0732-92 63 00 eller carl@m2mbutiken.se

Företagsfakta Induo AB
Induo vilar på fundamentet av över 50 års arbetserfarenhet av datakommunikation. Induo, som fritt översatt betyder engagerad, är ett svenskt bolag som erbjuder produkter och tjänster för kommunikation med affärsidén ”Pålitliga kommunikationslösningar i tiden”.

Induo AB riktar sig mot proffsanvändare med varumärkena Induo Wireless och Induo Net.  Induo AB distribuerar produkter från leverantörer spridda runt hela världen. Induo är generalagent för SATEL, Conel, RADWIN, Maestro Wireless, Lantech, Wi-Ex och ELDES samt svensk distributör för RFM och Teltonika.

Induo AB har ett helägt dotterbolag, Induo Home, som vänder sig mot hemmamarknaden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera