Gå direkt till innehåll
Länka industriprotokoll till Internet of Things

Pressmeddelande -

Länka industriprotokoll till Internet of Things

Induo presenterar Smart Swarm 351, en intelligent gateway, som kan användas för att länka befintliga industriella styrsystem och SCADA-nät till Internet of Things. SmartSwarm 351 avlyssnar kommunikationen i system som använder Modbus protokoll och omvandlar Modbus-data till information som kan användas av Internet of Things-system. 

Att överföra information till andra system än det interna nätet är användbart för produktionsplanering, för service och underhållssystem eller affärssystem. I system som använder Modbus är detta ett problem, Modbus stöder endast en Masterenhet så organisationer som vill skicka information till system utanför Modbus-nätet måste hitta andra lösningar. En sådan lösning är en Modbus Sniffer eller Modbus gateway som SmartSwarm 351.

SmartSwarm 351 omvandlar Modbus data till MQTT-protkollet, MQTT är ett Internet of Things-protokoll som samlar in data utan att veta vilka applikationer eller program som i slutänden skall konsumera data. MQTT gör data tillgänglig för andra system som sedan kan prenumerera på information. Man kan jämföra MQTT med Twitter för maskiner, processen kan välja att ”följa” intressanta flöden för att hämta intressant data för den specifika applikationen. Processen behöver inte veta vem som sänder informationen, eller hur den är ansluten till nätverket,  den får helt enkelt relevant information och kan sedan ta beslut vilken information som skall ignoreras och vad den ska agera på.

SmartSwarm 351 gör det enkelt att modifiera gamla system och göra dem till en del av sakernas internet. SmartSwarm 351 kan koppla upp sig via mobilnäten (GSM, 3G och 4G) eller via fast förbindelse. SmartSwarm 351 är en allt igenom industriell enhet vars uppgift är att på ett säkert sätt förbinda Modbus-system med Industriella Internet of Things. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Företagsfakta Induo AB
Induo vilar på fundamentet av över 50 års arbetserfarenhet av datakommunikation. Induo, som fritt översatt betyder engagerad, är ett svenskt bolag som erbjuder produkter och tjänster för kommunikation med affärsidén ”Pålitliga kommunikationslösningar i tiden”.

Induo AB riktar sig mot proffsanvändare med varumärkena Induo Wireless och Induo Net.  Induo AB distribuerar produkter från leverantörer spridda runt hela världen. Induo är generalagent för SATEL, Conel, RADWIN, Maestro Wireless, Lantech, Wi-Ex, ELDES och Teltonika.

Induo AB har ett helägt dotterbolag, Induo Home, som vänder sig mot hemmamarknaden.

Presskontakt

Ulf Seijmer

Ulf Seijmer

Presskontakt CINO 08-659 41 05

Relaterat material

Relaterade nyheter