Skip to main content

Inicio på Internetdagarna 2018: Kan digitalisering göra skolan mer betydelsefull i utsatta områden?

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2018 15:16 CET

Mentorskap och workshops med digital teknik stärker ungas självkänsla och förståelse för olika yrken och studieval

Den senare frågan är rubriken för Mark Smiths seminarium på måndagen den 19 november i spåret om Skolans digitalisering och vad det egentligen innebär för eleverna. Vid sidan om sitt arbete som professor och lärare i framtidens IT-produkter på KTH är han en av grundarna av den ideella organisationen Inicio som verkar för att stärka ungdomars personliga utveckling genom mentorskap och guida dem i olika val av studier och yrken genom praktiska workshops med digital teknik.

Genom att ordna aktiviteter där tekniken kommer in som en möjliggörare, kopplat till ett verkligt behov eller utmaning, får ungdomar utforska och dela kunskap som ofta omfattar många av skolans ämnen i kombination. Sommaren 2018 fick till exempel ungdomar i Kista utveckla interaktiva fontäner som rörde sig till musik för att göra en övergiven park till en mer spännande mötesplats.

-Under tio dagar gav vi ungdomar chansen att förstå mer om musik, fysik, matematik, signalbehandling, design och 3D-skrivande samt konstruktion av en riktig prototyp genom olika praktiska övningar och mentorskap av mastersstudenter med olika bakgrund och kompetens, berättar Mark Smith.

-Även de flickor som i början talade om att de var för dåliga i matematik för att ha en framtid inom teknik eller naturvetenskap insåg att det inte alls är så och att alla kan lära sig på olika sätt. Att utgå från ett mål, ett problem de ville lösa, gav dem både stärkt självförtroende och de växte med uppgiften att upptäcka ny kunskap och omsätta den i praktisk handling.

I seminariet på Internetdagarna delar Mark med sig av många års tankar och metoder kring lärande och utvecklingen av så kallade Mentorspaces. Inicio drivs som en extern resurs för skolor och andra lärmiljöer som bibliotek eller science parks och i nära samverkan mellan akademin, industrin och civilsamhället. I Mentorspaces möts båda unga och äldre, med olika kunskaper och kulturer, med många olika språk och livskunskap där grundreglerna är att dela kunskap med andra och att fråga för att förstå mer.


Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna:
Kan digitaliseringen vara ett verktyg för att göra skolan betydelsefull i utsatta områden?
Intrernetdagarna 2018, 19 November kl. 12:00 i A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6

Inicio är en ideell förening som bistår skolor, bibliotek, science parks och andra mötesplatser för utbildning och innovation med att erbjuda tillämpade övningar i teknik och digitalt skapande med målet att stärka elevernas/besökarnas/projektgruppers förmåga att utveckla sina idéer och färdigheter. Den långsiktiga ambitionen är att öka alla medborgares digitala delaktighet så att fler förstår och kan bidra till framtidens smarta och hållbara samhällen.

Våra evenemang för olika målgrupper drivs med hjälp av vårt nätverk av mentorer, svenska och utländska masterstudenter som förutom tekniskt kunnande bidrar med andra perspektiv, kulturer och förebilder. Vi har utvecklat konceptet Mentorspace som bygger på mentorskap och kunskapsdelning och kan genom vår metod för Learning Analytics ta fram mätdata om hur elever/deltagare lär sig att förstå och utvecklas med övningar i tillämpad teknik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.