Skip to main content

Inicio varumärkesskyddar ®Mentorspace och utvecklar konceptet för att erbjuda fler lärmiljöer för digital teknik och social samverkan

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 10:39 CET

Kista Mentorspace.

Hur ska skolorna integrera digitala färdigheter och digital kompetens i skolorna? Många nya aktörer erbjuder kit och onlinetjänster för att skolor ska kunna möta de nya kunskapskraven som gäller från hösten 2018. Inicio menar att en mer långsiktig lösning är att etablera en fysisk resurs i skolorna där lärandet utvecklas kontinuerligt. Mentorspace® är en interaktiv lärmiljö för livslångt lärande, öppen kunskapsdelning med ett nätverk av mentorer med olika bakgrund och kompetenser. Inicio har fått varumärkesskydd för Mentorspace® och utvecklar erbjudandet till skolor och andra kunskapsmiljöer,

Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 13 och 19 år som får stöd att utveckla färdigheter inom teknik och elektronik samt förståelse för digitalisering i ett sammanhang som relaterar till olika yrkesval och samhällsutmaningar. Återkoppling från ett antal workshops med skolor och kunskaps-miljöer som Fryshuset har resulterat i att Inicio sökt varumärkesskydd för sin metod och koncept för att kunna etablera fler och mer permanenta mentorspaces. Till skillnad från ett makerspace som ofta är en avgiftsbelagd medlemsverkstad där individer får tillgång till avancerade verktyg och maskiner, är grunden för ett Mentorspace kunskapsdelning samt mentorer med olika bakgrund och kompetens.

Inicio är grundat av svenska och utländska mastersstudenter från KTH och EIT Digital samt KTH-professorn Mark Smith, Skolan för Elektronik och Datavetenskap, som under många års tid har utformat en pedagogisk metod och forskning kring motivation och lärande.

-Att vi engagerar internationella mastersstudenter har många positiva effekter. Dels får de lära ut vad de kan och befästa sina kunskaper, dels får de kontakter med det svenska samhället, menar Mark Smith och fortsätter: Våra deltagare får ta del av deras tekniska kunnande men får också inblickar i deras olika kulturer, drivkrafter och drömmar, som har lett till högre studier och valet att studera i Sverige. Det är en enkel ingång till att förstå vad man kan göra med teknik utifrån en mängd olika intresseområden.

I takt med att vi får en mer uppkopplad värld med sensorer och artificiell intelligens i offentlig miljö, blir digital kompetens en viktig grund för att kunna bidra till och utveckla olika samhällslösningar och kommersiella tjänster. De smarta städerna måste utvecklas med och av medborgare om vi ska få inkluderande, hållbara kunskapssamhällen där alla känner sig delaktiga och kan påverka.

-I våra aktiviteter ingår naturligt ett element av entreprenörskap då skapande med digital teknik kan utvecklas vidare till enkla prototyper som kan testas för kommersiell bärkraft eller samhällsnytta, berättar Mikaela Illanes, en av Inicios grundare. Vi tror att former av kollektiva digitala lärmiljöer inte bara spelar en roll i skolorna.

Vi har engagerat oss i ungdomsprojekt i Kista, Tensta, Södertälje och med Fryshuset där vi möter en öppenhet för att lära på andra sätt och där möten med ungdomar utgår ifrån deras egna intressen. Under sommaren 2017 fick t ex ungdomar sommarjobba i Kista Mentorspace där de utvecklade hållbara, smarta energilösningar som visades upp på Stockholm Act. Som en del av ALL DIGITAL Week håller Kista Mentorspace öppet hus den 22 mars och visar upp detta och flera andra projekt och berättar om hur Inicio arbetar vidare med konceptet Mentorspace®.

Inicio är en ideell förening som bistår skolor, bibliotek, science parks och andra mötesplatser för utbildning och innovation med att erbjuda tillämpade övningar i teknik och digitalt skapande med målet att stärka elevernas/besökarnas/projektgruppers förmåga att utveckla sina idéer och färdigheter. Den långsiktiga ambitionen är att öka alla medborgares digitala delaktighet så att fler förstår och kan bidra till framtidens smarta och hållbara samhällen.

Våra evenemang för olika målgrupper drivs med hjälp av vårt nätverk av mentorer, svenska och utländska masterstudenter som förutom tekniskt kunnande bidrar med andra perspektiv, kulturer och förebilder. Vi har utvecklat konceptet Mentorspace som bygger på mentorskap och kunskapsdelning och kan genom vår metod för Learning Analytics ta fram mätdata om hur elever/deltagare lär sig att förstå och utvecklas med övningar i tillämpad teknik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.