Skip to main content

Inlandsbanan satsar vidare mot modern persontrafik

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 17:11 CET

En förutsättning för att kunna bedriva modern persontrafik på banan är att uppdatera hållplatserna. Därför investeras det nu i nya väderskydd på de stationer som är berörda av pendlingstrafiken.

Tandsbyn fick den första av fem nya moderna väderskydd för kommande vinters persontrafik på Inlandsbanan. Även stationerna Hackås, Fåker, Åsarna samt Orsa kommer att få de nya väderskydden.

I konkurrens med landsvägsbussen behöver även tågåkandet uppfattas som modernt och komfortabelt.

Våra nya väderskydd är bättre anpassade för Jämtländskt klimat än de traditionella efter landsvägen, då vi har en mindre öppning, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan.

Det är det tidigare projektet Snötåget som ligger till grund för nästa steg, det vill säga att ta tillbaka den allmänna kollektivtrafiken till järnvägen Inlandsbanan. Syftet med vinterns trafikprojekt är att påvisa behovet av modern persontrafik på järnväg genom inlandet.

Ett viktigt uppdrag i projektet blir att ta fram kostnaden för att bedriva modern persontrafik på Inlandsbanan, avslutar Peter Ekholm

Årets vintertrafik startar 22 december och pågår fram till sommaren, och en nyhet är att trafiken utökas med möjligheter att pendla mellan Åsarna - Östersund samt Orsa – Mora.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Peter Ekholm, vd Inlandsbanan, 063 – 19 31 01, peter.ekholm@inlandsbanan.se

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 15 kommuner längs banan. Destination Inlandsbanan ägs förutom av moderbolaget även av kommunerna Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Vansbro.
Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy