Skip to main content

Inställd järnvägstrafik på sträckan Hoting-Forsmo

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 15:45 CEST

Under måndagen meddelade Trafikverket att all tågtrafik på tvärbanan Forsmo-Hoting stoppas till och med den 31 oktober. Anledningen uppges vara dåligt spårläge med risk för urspårning. Sträckan trafikeras normalt av Hector Rail och Inlandståg.

Inlandståg som kör rundvirke från terminalen i Backe hade i uppdrag att köra 30 tåg från terminalen fram till den 31 oktober. Nu undersöks alternativa lastplatser längs Inlandsbanan. 
- Vi ser allvarligt på att Trafikverket med så kort varsel stänger tvärbanan under så här lång tid. Det här får naturligtvis ekonomiska konsekvenser för vår affärsverksamhet men vi försöker hitta alternativa lösningar för att minimera konsekvenserna för våra kunder, säger Otto Nilsson vd för Inlandståg AB.  

Frågor besvaras av:
Otto Nilsson, vd Inlandståg AB
Hans Jonsson, Operativ chef Inlandståg

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB (IBAB) samt dotterbolagen Inlandsbanan Turism AB (ITAB) och Inlandståget AB (ITÅG). IBAB ägs av 15 kommuner längs banan. ITAB ägs förutom av IBAB även av kommunerna Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Vansbro. ITÅG ägs till 100 % av IBAB. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera