Skip to main content

Inlandsinnovation investerar i skogsteknikgruppen Cranab

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 15:20 CET

Inlandsinnovation investerar ägarkapital i skogsteknikföretaget Cranab som växer och blir en ny koncern med utbud inom hela kedjan från markberedning till slutavverkning.

‒ Den skogstekniska branschen har en stor utvecklingspotential och är viktig för export och tillväxt i norra Sverige. Inlandsinnovation investerar ägarkapital i Cranab som växer och blir en ny koncern med starkare internationell konkurrensförmåga, säger Leif Zetterberg, styrelseordförande för Inlandsinnovation.

‒ Genom affären tar vi ett mer samlat grepp kring ett breddat teknikerbjudande till skogsbruket och som genomsyras av en ökad efterfrågan på miljöhänsyn. Det känns fantastiskt att ha en världsledande grupp skogsteknikföretag som tillsammans skapar nya möjligheter för respektive affärsområde och företag, säger Fredrik Jonsson, vd för Cranab AB.

Cranab, som tillverkar kranar och gripare för skogsmaskiner i Vindeln utanför Umeå, har slutfört en större strukturaffär. Syftet med strukturaffären är att skapa en internationellt konkurrenskraftig företagsgrupp, med skogsteknikutbud inom hela kedjan från markberedning till slutavverkning. Andra skäl är ökad produktion och export, och att företaget vill driva på den redan inslagna vägen mot en miljödriven innovativ produktutveckling. Sammantaget innebär stukturaffären att Cranab AB via sina dotterbolag växer med cirka 50 medarbetare till cirka 200 och ökar omsättningen med cirka 100 miljoner kronor till cirka 350 miljoner kronor.  

En del i strukturaffären består i att världsledaren Bracke Forest AB blir ett helägt dotterbolag i Cranab. Bracke Forest tillverkar maskiner för skogsföryngring och avverkning och har sin tillverkning i Bräcke utanför Östersund.

Genom ytterligare en del i affären blir italienska Fassi, som är en av världens största tillverkare
av kranar för lastbilar, ny delägare i Cranab. Fassi-gruppen har sin verksamhetsbas i Bergamo, norra Italien.

Inlandsinnovation investerar ägarkapital i Cranab genom Z-forestab AB, ett investmentbolag som Inlandsinnovation samäger med Mittkapital och Ekonord.   

Majoritetsägare i Cranab förblir alltjämt styrelseordförande Hans Eliasson och verkställande direktören Fredrik Jonsson. I slutet av oktober köpte Cranab resterande aktier i skogsmaskintillverkaren Vimek, som därmed blev ett helägt dotterbolag.

För mer information:

Leif Zetterberg, styrelseordförande, Inlandsinnovation AB, mobil 070-588 41 84, leif.zetterberg@overgrans-jordbruk.se  

Fredrik Jonsson, vd, Cranab AB, mobil 070-560 56 16, fredrik.jonsson@cranab.se

 

 

 

 


Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag som investerar i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Inlandsinnovation arbetar främst med ägarkapital och har en finansieringsram på 2 miljarder kronor. Verksamheten ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Inlandsinnovation har 6 anställda och kontor i Östersund.