Skip to main content

Inlandsinnovation publicerar delårsrapport januari-september och tredje kvartalet 2012

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 16:38 CEST

Under tredje kvartalet har Inlandsinnovation genomfört det andra investeringssteget i CPD-Center AB och ingått ett låneavtal med Movinto Fun AB. Delårsresultatet blev 4 miljoner kronor och eget kapital 2 020 miljoner kronor.

Delåret januari–september 2012

  • Delårets resultat efter skatt uppgick till 4 miljoner kronor. Orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar vid delårets slut uppgick till 49 miljoner kronor.
  • Det totala kassaflödet uppgick till -354 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid delårets slut uppgick till 1 674 miljoner kronor.
  • Inlandsinnovation har under perioden ingått fem aktieägaravtal, två låneavtal och tillskjutit kapital genom en förlagsinsats.
  • Inlandsinnovation har fortsatt sin uppsökande verksamhet bland potentiella kunder och samarbetspartners.

Tredje kvartalet 2012

  • Tredje kvartalets resultat efter skatt uppgick till 1 miljoner kronor. Orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 49 miljoner kronor.
  • Det totala kassaflödet uppgick till -7 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 674 miljoner kronor.
  • Inlandsinnovation har under kvartalet genomfört det andra investeringssteget enligt plan i CPD-Center AB och ingått ett låneavtal med Movinto Fun AB.

Delårsrapporten för januari-september och kvartal tre 2012 finns att ladda ned på www.inlandsinnovation.se

För mer information kontakta vd Gunnar Olofsson eller ekonomichef Barbro Ederwall, telefon 0771-15 01 80.

Inlandsinnovation är ett statligt riskkapitalbolag som ska bidra till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften för företag i norra Sveriges inland. Vår totala finansieringsram är 2 miljarder kronor.

Vi ska vara en aktiv, långsiktig och stabil partner för både investerare och företag. Vi gör direkta och indirekta investeringar i företag och innovationsprojekt, i såväl tidiga som sena skeden och i olika branscher. Vi erbjuder även finansiella produkter såsom lån och garantier.

Vårt geografiska verksamhetsområde är kommuner eller delar av kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Inlandsinnovation har 5 anställda och huvudkontor i Östersund.