Skip to main content

Inlandsinnovation publicerar Q2 och halvårsrapport 2012

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2012 09:31 CEST

Under andra kvartalet investerade Inlandsinnovation i ytterligare två företag, Grönklittsgruppen och CPD-Center AB, varvid portföljen vid halvårets slut bestod av fem portföljbolag. Halvårsresultatet blev 3 miljoner kronor och eget kapital 2 018 miljoner kronor.    

Halvåret januari–juni 2012

  • Halvårets resultat efter skatt uppgick till 3 miljoner kronor exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 25 miljoner kronor.
  • Det totala kassaflödet uppgick till -347 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 679 miljoner kronor.
  • Inlandsinnovation har under första halvåret ingått fem aktieägaravtal, ett låneavtal och tillskjutit kapital genom en förlagsinsats

Andra kvartalet 2012

  • Andra kvartalets resultat efter skatt uppgick till 3 miljoner kronor exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 25 miljoner kronor.
  • Det totala kassaflödet uppgick till -242 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 679 miljoner kronor.
  • Inlandsinnovation ingick under kvartalet aktieägaravtal med CPD-Center AB och Grönklittsgruppen AB (publ), låneavtal med Stiftelsen Norrlandsfonden samt tillsköt kapital till Övre Norrlands Kreditgarantiförening i form av en förlagsinsats.

Delårsrapporten för kvartal 2 och halvåret 2012 finns att ladda ned på pressrummet på MyNewsdesk eller www.inlandsinnovation.se

För mer information kontakta vd Gunnar Olofsson eller ekonomichef Barbro Ederwall, telefon 0771-15 01 80.   

Inlandsinnovation är ett statligt riskkapitalbolag som ska bidra till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften för företag i norra Sveriges inland. Vår totala finansieringsram är 2 miljarder kronor.

Vi ska vara en aktiv, långsiktig och stabil partner för både investerare och företag. Vi gör direkta och indirekta investeringar i företag och innovationsprojekt, i såväl tidiga som sena skeden och i olika branscher. Vi erbjuder även finansiella produkter såsom lån och garantier.

Vårt geografiska verksamhetsområde är kommuner eller delar av kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Inlandsinnovation har 3 anställda och huvudkontor i Östersund.