Skip to main content

Tre nyinvesteringar och fem följdinvesteringar avslutar året

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 15:32 CET

Investeringarna fortsätter, 76 miljoner kronor i portföljinvesteringar under 2015 års fjärde kvartal. Läs mer i Inlandsinnovations bokslutskommuniké.

Fjärde kvartalet, oktober-december 2015

 • Portföljinvesteringar om 76 miljoner kronor har skett i åtta portföljföretag, en positiv samt två negativa innehavsförsäljningar ("exits") har skett under kvartalet.
 • Fjärde kvartalets resultat efter beräknad skatt uppgick till -49 miljoner kronor inklusive nedskrivningar i investeringsverksamheten om -19 miljoner kronor, kassaflödet uppgick till -59 miljoner kronor och likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 201 miljoner kronor.
 • Helåret, januari-december 2015

 • Årets resultat efter beräknad skatt uppgick till -15 miljoner kronor inklusive nedskrivningar i investeringsverksamheten om -35 miljoner kronor. Kassaflödet uppgick till -186 miljoner kronor inklusive utbetald utdelning till ägaren om 100 miljoner kronor och likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut uppgick till 1 201 miljoner kronor.
 • Inlandsinnovation har under året investerat 206 miljoner kronor i aktier och konvertibler i 14 nya och 15 befintliga portföljföretag och gjort tre positiva och två negativa innehavsförsäljningar ("exits").
 • Under fjärde kvartalet har Inlandsinnovation investerat 62 miljoner kronor i tre nya företag: Branäsgruppen, som äger och driver skidorter i främst Branäs (Värmland) och Kungsberget (Gävleborg), Netrounds Solutions, som utvecklar och säljer programvara för nätverksprestanda och digitala tjänster samt HPG Intressenter. Inlandsinnovation har dessutom genomfört följdinvesteringar om 14 miljoner kronor i befintliga portföljbolag, bland annat i Investa Företagskapital, Limes Audio och Z-forestab. Exit har skett i Spaceport Sweden och Flexibla Bostäder samt konkursen i CPD Center har avslutats. Årets genomgång av investeringsportföljen har resulterat i en del nedskrivningar i några av portföljbolagen.

  Sedan verksamheten startade hösten 2011 har Inlandsinnovation investerat i 59 företag med totalt 943 miljoner kronor i andelar i portföljbolag, lån och förlagsinsats.

  – Flera av portföljbolagen växer och utvecklas. Grönklittsgruppen övertar driften av Duse Camping, Ruta Ett DVD har tredubblat sin omsättning genom en förändrad affärsmodell. Loxysoft har i januari öppnat kontor i New York och EnviBAT har fördubblat omsättningen två år i rad. Det går bra för många av våra bolag och det ska bli spännande att fortsatt följa dem i 2016, säger Peter Gullander, vd Inlandsinnovation.

  Mer information:
  Peter Gullander, vd 0771-150180 peter.gullander@inlandsinnovation.se

  Barbro Ederwall, ekonomichef 0771-150180 barbro.ederwall@inlandsinnovation.se

   

  Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag som investerar i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Inlandsinnovation arbetar främst med ägarkapital och har en investeringsram på 2 miljarder kronor. Verksamheten ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Inlandsinnovation har 12 anställda och kontor i Östersund.  

  Bifogade filer

  PDF-dokument