Skip to main content

Fördjupa dina kunskaper om dyslexi

Nyhet   •   Nov 10, 2016 14:11 CET

Anna Fouganthine, Fil Dr i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

I tre års tid har fortbildningskursen Kartläggning och åtgärder hållits varje termin i ILT Inläsningstjänsts regi. Över 200 specialpedagoger, speciallärare och pedagoger har hittills genomgått utbildningen. Med sig tillbaka till sina skolor och kommuner har de fått efterlängtade och väldigt uppskattade kunskaper. Till våren kommer kursen hållas igen i Stockholm. 

Kursens upplägg

Utbildningsomgångarna kommer starta under september och består av 4 kurstillfällen (totalt 8 dagar). Däremellan får deltagarna uppgifter att genomföra på hemmaplan.

Kursledare är Anna Fouganthine, Fil Dr i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt Christer Jacobson, docent i pedagogisk psykologi, båda tidigare verksamma vid Linnéuniversitetet.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande tre moment:

  • Läs- och skrivprocessen och dyslexi
    Behandlar läs- och skrivprocessen ur ett språkpsykologiskt perspektiv. Lässvårigheter och dyslexi behandlas ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.
  • Identifiering och kartläggning av dyslexi
    Testteori och olika perspektiv på utredningar presenteras och praktiskt diagnostik genomförs. Utredningar granskas och egna fallstudier genomförs.
  • Åtgärdsmodeller 
    Behandlar pedagogiska implikationer utifrån ett helhetsperspektiv. Åtgärder på olika nivåer i den pedagogiska verksamheten diskuteras. Teknikstöd och kompensation behandlas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy