Skip to main content

ILT Inläsningstjänst samarbetspartner till projektet Gränslandet

Nyhet   •   Jan 18, 2018 12:41 CET

Som asylsökande vuxen (över 18 år) har du endast rätt till fortsatt skolgång om du skrivits in i skolan innan dess att du fyllt 18 år. För de ungdomar som skrivs ut från socialtjänsten eller skrivs upp i ålder övergår ansvaret till Migrationsverket. Om den asylsökande ungdomen skulle placeras på ett av Migrationsverkets anläggningsboende i en annan kommun har ungdomen i regel inte rätt att skrivas in i en gymnasieskola i den nya kommunen.

Socialtjänsten i stadsdelen Västra Göteborg har initierat projektet Gränslandet som ska säkerställa att unga får en trygg tillvaro i sitt nya sammanhang vad gäller skola, hälsa och förmågan att klara sig själv. Det gör man genom att i samband med utskrivningen från socialtjänsten erbjuda de unga en stödinsats i upp till tre månader i form av deltagande i projektet Gränslandet. Stödet ges via fysiska besök, telefon samt med insatser från frivilliga organisationer. Projektet startar i mitten av januari 2018.

Vi är stolt samarbetspartner till projektet och glada att kunna bidra med vår tjänst Studiestöd på modersmål för dessa ungdomar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera