Skip to main content

Inläsningstjänst satsar på fortbildning inom dyslexi

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 14:30 CET

Behöver ni lyfta era kunskaper om dyslexi inom skolan? Nu lanserar vi vårt fortbildningsprogram inom dyslexi med första kursstart i slutet av januari.

Suget efter kunskaper om dyslexi är stort i svenska skolor. Pedagoger saknar ofta djupare kunskap kring symptom och effektiva pedagogiska åtgärder inom området. Utbildningsväsendet har också länge åsidosatt dyslexi som område, och numera finns inte dyslexi med som en del av specialpedagogikutbildningen.

Kursen riktar sig till lärare och specialpedagoger med fokus på dyslexi. Utbildningen sker under en termin med 5 kurstillfällen. Däremellan får deltagarna uppgifter att genomföra på hemmaplan.
Kursledare är Anna Fouganthine, Fil Dr i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt Christer Jacobson, docent i pedagogisk psykologi, båda tidigare verksamma vid Linnéuniversitetet. 

Kursen innehåller följande tre moment:

  • Läs- och skrivprocessen och dyslexi: Behandlar läs- och skrivprocessen ur ett språkpsykologiskt perspektiv. 
  • Identifiering och kartläggning av dyslexi: Testteori och olika perspektiv på utredningar presenteras och praktisk diagnostik genomförs.
  • Åtgärdsmodeller: Behandlar pedagogiska implikationer utifrån ett helhetsperspektiv. Åtgärder på olika nivåer i den pedagogiska verksamheten diskuteras. 

Abonnemangskunder erhåller 50% rabatt på avgiften. Alla intresserade får dessutom 30% rabatt på avgiften om anmälningen görs innan jul. Mer information om vad kursen innehåller och hur man anmäler sig finns i resurslänken nedan. 


Inläsningstjänst Utbildning och Media i Stockholm AB har sedan starten 1990 vuxit till Sveriges marknadsledande producent av inläst material.

Merparten av våra inläsningar produceras som hjälpmedel för personer med synskada, dyslexi eller andra former av läs- och skrivsvårigheter.

1995 gjorde vi en satsning på inläsningar av läromedel för grundskolan. Det som till en början rörde sig om 10 läromedel har idag resulterat i en katalog med över 3100 inlästa läromedel.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera