Skip to main content

Psykiatrins hus – monterat och klart

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 13:27 CEST

Åtta år efter att förstudien påbörjades stod Psykiatrins hus i Uppsala slutligen redo för inflyttning i mars 2013. På Input interiör har vi köpt in, samordnat och levererat all inredning till totalt 33 600 kvm.

Psykiatrins hus är en del av Akademiska sjukhuset och rymmer heldygnsavdelningar, öppenvårdsmottagningar, akutmottagning, konferens-, forsknings- och utbildningslokaler samt bibliotek och restaurang. Inför starten av bygget uppfördes ett provhus med några typer av rum som skulle ingå i det fullskaliga huset. Genom att prova funktion, lösningar, mått och material i provhuset utvärderades säkerhetsfrågor, material, tekniska lösningar mm.

Psykiatrins hus är ritat av Tengbom som vann den utlysta arkitekturtävlingen med förslaget "Växande rum". Indicum står i sin tur bakom interiören och Input interiör har stått för inköp, samordning och leverans av all inredning till totalt 33 600 kvm.

– Projektet har varit omfattande och oerhört roligt att vara en del av. Projektledarna på Psykiatrins hus konstaterade t ex i våras att projekt resulterat i 28 934 mail och 1 324 protokollförda möten, berättar ansvarig säljare Mats Genym på Input interiör i Stockholm.

Inredningsarkitekt Kristin Östberg på Indicum berättar vidare:

– Det har varit en ständig balansgång mellan att arbeta med husets karaktär och formspråk som är ett storskaligt hus med stor transparens och samtidigt tillgodose personalens och patienternas krav på integritet och avskildhet. Kompetensen har flera gånger blivit satt på sin spets när kraven är motsägelsefulla och ett stort antal aspekter och ställningstaganden behöver tas hänsyn till.

Målet med Psykiatrins hus är att öka helhetssynen, möjliggöra samarbete och utbyte över avdelnings- och specialiseringsgränser, effektiva vårdprocesser genom samlokalisering samt integrera forskning och undervisning i det kliniska arbetet. Ett omfattande arbete med att se över patientflöden, diskutera organisation och arbetssätt samt resonera kring styrkor och svagheter med dagens organisation genomfördes löpande genom projektet.

Psykiatrins hus karaktäriseras i sin helhet av begreppet öppenhet. Andra ledord är trygghet, välkomnande, vardag, integritet, positivitet, rymd, professionalism, återhållsamhet, naturens läkande kraft samt att lokalerna skulle stödja det friska hos patienten. Tack vare ett atrium, två gårdar och fasadens stora glasytor kan ljuset tränga långt in i byggnaden, tvärs igenom avdelningarna, och göra Psykiatrins hus varmt och levande.

Se fler bilder på facebook.com/inputinterior.se eller kontakta oss för tillgång till pressbilder.

När Input interiör startades 1987 var drömmen att skapa ett inredningsföretag som var oberoende och jobbade med god design. I dag är det verklighet. Input interiör är Skandinaviens ledande oberoende inredningsföretag och vi sätter vår stolthet i att vara kundens lojala partner. Därmed kan vi inte låta oss styras av ett begränsat sortiment och en avgränsad produktionsanläggning. Vårt oberoende är vår styrka. Besök Input interiörs hemsida

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.