Skip to main content

​Stockholm satsar på rörelse i skolan: Dans, konst och lärande på Moderna Museet idag

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 06:48 CEST

Foto: Hans-Olof Utsi

Under 2018 infördes daglig rörelse i skolan i Stockholm. Idag arrangeras en Sommarakademi för inspiration och erfarenhetsutbyte för lärare och skolledare på Moderna Museet i Stockholm "Dans, konst och lärande".

På programmet står seminarier, workshops i dans och konst, samtal och dansföreställningar. När regeringen säger ”Mer rörelse i skolan” och Stockholms kommun startar projektet ”Spring i benen ” säger vi ”Mer dans i skolan!”. Insikten om elevernas behov av fysisk aktivitet dagligen stärks och medvetenheten om att traditionellt idrottande inte räcker öppnar dörrarna för dans i skolan.

Sommarkademin manifesterar dansens och konstens självklara plats på skolschemat och barns och ungas rätt till kultur, identitetsskapande och lärande.

Hur kan obligatorisk dansundervisning i skolan gå till?

  • Hur ser barns möte med konsten ut?
  • Kan museet vara ett alternativt klassrum?
  • Hur går dans och språkutveckling till?
  • Hur ser barns kreativitet ut?
  • Vad händer i hjärnan när eleverna dansar?

Mer information: http://www.dansiskolan.se/se/p%C3%A5-g%C3%A5ng/sommarakademier/sommarakademi-2018-39715653 Programmet för dagen bifogas.

För kontakt, intervjuer och fotografering:

Institutet Dans i skolan
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
Mobil: 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Institutet Dans i skolan ska inspirera och stödja skolor, kommuner och regioner samt lärarutbildningar så att alla elever får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. Dansen behöver också introduceras i lärarutbildningarna så att blivande lärare får kunskap om dansens betydelse för elevernas utveckling och lärande. Därför är opinionsbildning, kunskapsutveckling och forskning viktiga delar av Institutets arbete.

Varje år arrangerar Institutet Dans i skolan seminarier, konferenser, kurser, workshoppar och mötesplatser för att ge inspiration och bidra till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Målen för Institutet Dans i skolans är:- att alla elever får tillgång till dansen som kunskapsområde och att genom dansen främja lärande,- att stärka området dans och lärande genom metodutveckling och forskning

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.