Ny rapport om vad som förenar Sverigedemokraternas väljare

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 14:47 CEST

På några år har Sverigedemokraterna vuxit till att bli ett av Sveriges största riksdagspartier men mycket är fortfarande okänt om deras väljare. Flertalet av dem kommer från Socialdemokraterna och Moderaterna, vilket väcker frågor om hur de skiljer sig från väljare som har valt att stanna. Idag publicerar vi ”Sverigedemokraternas väljare. Vilka är de, var kommer de ifrån och vart är de på väg?”.

Ny studie av väljare som lämnat Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 09:26 CEST

Sverigedemokraterna lockar väljare från såväl Socialdemokraterna som Moderaterna. Hur skiljer sig dessa olika väljargrupper från varandra? Idag släpper vi delresultat från en studie om väljares värderingar, och de visar på att Socialdemokraternas strategi att försöka vinna tillbaka väljare från Sverigedemokraterna kan slå helt fel.

Vägen till det civiliserade samhället går via hot och straff

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 08:00 CET

Våldet minskar och vi bryr oss allt mer om vår egen och andras hygien. Utvecklingen har pågått i flera hundra år, men ingen har hittills kunnat förklara varför. Ny forskning publicerad i tidskriften Nature Human Behaviour visar att svaret kan ligga i vår psykologi, nämligen i benägenheten att straffa beteenden som upplevs som hotfulla.

Farväl globalisering?

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 13:31 CET

I takt med att populismen sprider sig över världen talas det allt oftare om att stärka nationsgränser och sätta upp hinder för rörligheten av människor, varor och information. Vad betyder det för Sveriges handel, för demokratin, för vår försvarsförmåga och för utbytet av idéer? Den 10 november möter vi en rad kunniga personer för att reda ut vad som händer med globaliseringen.

Unikt forskningsprojekt om klimatetik på Institutet för Framtidsstudier

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 13:16 CEST

Vad bör vi göra åt klimatförändringarna? Den frågan står i centrum för forskningsprojektet ”Klimatetik och framtida generationer” som tack vare ett programanslag från Riksbankens Jubileumsfond kommer att förena en rad världsledande forskare inom filosofi, statsvetenskap och ekonomi.

Korrekta beslut om klimatförändringarna kräver inte bara underlag i form av naturvetenskapliga fakta men även en förståelse för vilka värden som står på spel – inte bara för oss utan för dem som kommer efter oss. Borde vi exempelvis sträva efter en större eller mindre befolkning? Hur mycket ekologiskt utrymme och andra naturresurser bör vi spara åt människor som kommer att leva långt efter vi dött?

De principer om värde och rättvisa som används idag tar inte hänsyn till framtida generationer och fungerar därför inte som vägledning vid viktiga beslut i klimatfrågan.

– Ett viktigt mål med det här projektet är att nå fram till resultat som är praktiskt användbara för politiker och andra beslutsfattare, såväl i Sverige som internationellt, säger Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för Framtidsstudier och ansvarig för projektet.

Projektet är unikt då världsledande filosofer och samhällsvetare som tidigare arbetat var för sig, för första gången samlas för att tillsammans undersöka de värden och principer som bör reglera relationerna mellan generationer. Filosofi, statsvetenskap, ekonomi, demografi och sociologi är alla discipliner som finns representerade i projektet.

– Det här projektet kommer att göra Institutet för Framtidsstudier världsledande på forskning om klimatetik, säger Gustaf Arrhenius.

Viktiga teoretiska och praktiska problem inom populationsetiken, rättviseteorin och klimatetiken kommer att behandlas. Programmet ska också undersöka under vilka omständigheter människor bryr sig mer eller mindre om framtida generationer och klimatförändringarna och när de är beredda att göra en uppoffring för framtida människors skull, vilket är relevant för implementering av principerna.

Projektet beräknas pågå i sex år och omfattar en kärntrupp av 26 forskare som idag finns spridda i Europa, USA och Australien. Anslaget om 40 930 000 kr är ett av tre programanslag som i år beviljades av Riksbankens Jubileumsfond.

För mer information, kontakta:
Gustaf Arrhenius, gustaf.arrhenius@iffs.se, 076-540 12 25
VD, Institutet för Framtidsstudier, professor i filosofi (huvudprojektledare)

Krister Bykvist, krister.bykvist@iffs.se, 070-261 80 02
Professor i filosofi (delprojektledare)

Göran Duus-Otterström, goran.duus-otterstrom@iffs.se, 070-521 17 47
Dr i statsvetenskap (delprojektledare)

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt.

Vad bör vi göra åt klimatförändringarna? Den frågan står i centrum för forskningsprojektet ”Klimatetik och framtida generationer” som tack vare ett programanslag från Riksbankens Jubileumsfond kommer att förena en rad världsledande forskare inom filosofi, statsvetenskap och ekonomi. Ett mål med projektet är att producera resultat som är praktiskt användbara för politiker och andra beslutsfattare.

Läs vidare »

Ny forskning: Jihadism och avradikalisering i Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 08:33 CEST

Välkommen till ett seminarium där vi presenterar forskningsresultat baserade på intervjuer med jihadister i Sverige. Vad är det egentligen som händer när någon radikaliseras och är avradikalisering möjlig. Seminarium 29 augusti på Institutet för Framtidsstudier.

​Robotseminarium start för projekt om framtidens jobb

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 16:04 CET

Vad väntar runt hörnet på jobbet och i vardagen med allt fler robotar, digitala tjänster och artificiell intelligens? Helt nya möjligheter öppnar sig och förändrar kanske samhället i grunden. På fredag börjar en seminarieserie som blir startskottet för en unik dialog och nya utställningar om automatisering och nya logiker. Seminarieserien arrangeras tillsammans med Arbetets museum och Tekniska museet.

Hur ska vi agera för att dra nytta av all ny teknik? Behöver vi ens jobba i framtiden? Och varför verkar intresset för nya robotar vara störst vid krig, katastrofer och i välfärden? På seminariet kommer bland annat ärkebiskopen fundera kring gränsen mellan människa/maskin och en robot hålla försvarstal om att vi inte behöver vara rädda.

Media är varmt välkommen till seminariet 17 mars 12.30–17.00 på Tekniska museet i Stockholm. Seminariet är kostnadsfritt men platserna är begränsade. Här finns dagens program.

Seminariet är det första i en serie som ska ge kunskap om vilka frågor som engagerar olika aktörer. Projektet blir ett unikt möte där experter från näringsliv, fackförbund och akademi kommer möta yrkesverksamma och ungdomar från teknikcollege. Bakom seminarieserien står Arbetets museum, Tekniska museet, och Institutet för framtidsstudier. All kunskap som kommer fram i projektet ska leda fram till nya utställningar på de två museerna.

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt.

Vad väntar runt hörnet på jobbet och i vardagen med allt fler robotar, digitala tjänster och artificiell intelligens? Helt nya möjligheter öppnar sig som kan förändra samhället i grunden. På fredag börjar en seminarieserie som blir startskottet för en unik dialog och nya utställningar om automatisering och nya logiker. Seminarieserien arrangeras tillsammans med Arbetets museum och Tekniska museet.

Läs vidare »

Forskare på plats i Almedalen 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 10:48 CET

Planerar du aktiviteter under årets politikervecka i Almedalen? Några av våra forskare kommer att befinna sig i Visby under politikerveckan och kanske är det någon av dem som skulle passa just er aktivitet. Besök vår webbplats för bilder och exempel på tidigare framträdanden.

Gustaf Arrhenius, VD och filosof
Demokrati – utveckling, gränser och begränsningar, vem bör ha rätt att rösta om vad. Om att ta hänsyn till framtida generationer i beslut som berör dem, t.ex. klimatfrågan. Pratar också om t.ex. svenska värderingar, om jämlikhet och nya tillväxtmått.

Ludvig Beckman, statsvetare
Om var går gränsen för demokrati i en tid då många fler än dem som bor på en viss yta kan beröras av de beslut som tas. Om yttrandefrihet och självcensur, nationell säkerhet och personlig integritet, om vad integration är.

Katharina Berndt Rasmussen, filosof
Demokrati och röstning. På vilket sätt är demokrati bra och vilket röstsystem är mest rättvist. Diskriminering, hur fördomar uppstår.

Moa Bursell, sociolog
Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Hur den uppkommer och vad det får för konsekvenser.

Anders Ekholm, vice VD och nationalekonom
Framtidsperspektiv i politik och förvaltning. Om hur demografiska förändringar, värderingar och teknik påverkar välfärden. Betydelsen av digitalisering, big data och AI, särskilt i vårdsektorn.

[In English] Helen Frowe, philosopher
On the etehics of war, the destruction and protection of cultural property in war, humanitarian intervention and indirect intervension (arming and training rebels).

Karim Jebari, filosof
Etik och nya teknologier. Hur ska vi förhålla oss till nya teknologier? Det kan t.ex. handla om teknologier som kan förbättra människans förmågor eller väcka utdöda djur till liv, om vilka problem och risker som nya teknologier kan föra med sig. Pratar också evidensbaserad politik.

Anders Sandberg, datavetare
Om teknologier som kan förändra människans förmågor, risker med låg sannolikhet men extrema konsekvenser. AI, kognitionsförbättring och manipulation av kärlek.

Anna Tyllström, företagsekonom
PR, lobbying och politiska tjänstemän. Hur fungerar dessa "marknader" och hur ser kontakten ut dem emellan? Om jämställdhet i akademin.

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram handlar om segregering, demografiska utmaningar och värderingskonflikter.

Planerar du aktiviteter under årets politikervecka i Almedalen? Några av våra forskare kommer att befinna sig i Visby under politikerveckan och kanske är det någon av dem som skulle passa just er aktivitet. De pratar om bland annat nya teknologier, demokrati, integration, krig och lobbying.

Läs vidare »

Vad hindrar digitaliseringen av vården? Ny rapport med visioner och stoppklossar

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 17:09 CET

Digitaliseringen förändrar område efter område av våra liv. I den annars så högteknologiska vården går det däremot förvånansvärt trögt - trots att IT skulle kunna föra med sig stora vinster i såväl skattepengar som hälsa i både vård och omsorg. Hur kommer det sig? I nya rapporten "Bortom IT. Om hälsa i en digital tid" beskrivs en ljusnande framtid men också de hotande molnen. Lansering 9 mars.

Inbjudan: Kan vi bygga ett bättre samhälle? Nytt forskarnätverk ger svar

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 07:00 CEST

Aldrig tidigare har vi haft bättre förutsättningar att få svar på frågan om samhälleliga framsteg är möjliga. I det unika projektet International Panel on Social Progress (IPSP) förenas drygt 300 forskare från olika delar av världen för att sammanfatta svaren på ekonomiskt, politiskt och kulturellt viktiga frågor. Den 20 september presenteras en del av de första insikterna i Stockholm.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informatör
  • erika.karlsson@iffs.se
  • 08-402 12 36
  • 070-604 58 55

Om Institutet för Framtidsstudier

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.