Skip to main content

Interface vill förbättra elevers arbetsmiljö och inlärning med textila golv

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 12:55 CET

I Järvaskolans skåpslounge ligger Interface kollektion Human Nature

Höga bullernivåer och dålig akustik i skolmiljön försvårar elevers inlärning och koncentrationsförmåga. På Järvaskolan i Kista har man hittat en lösning och mer än halverat bullernivån genom att lägga över 1100 m2 textila golv från Interface. Därmed har man avsevärt förbättrat lärare och elevers arbetsmiljö och deras chanser att uppnå sina studiemål.

Intervjustudier i svenska skolor har visat att skrapljud från stolar och bord, tillsammans med ljud från korridoren, tävlar med onödigt prat inne i klassrummet om att vara den värsta bullerkällan. Elevernas förmåga att tänka logiskt, lösa problem, vara kreativa och att minnas det man lärt sig försämras avsevärt och produktiviteten sjunker med 66 procent i en bullrig miljö. Matematiklektionerna är de mest känsliga för störande ljud.

På den nyöppnade Järvaskolan i Kista utanför Stockholm har man löst akustikproblemet genom att lägga textila golv från Interface och därmed mer än halverat bullernivån på skolan och förbättrat både akustik och komfort för eleverna. Interface textilplattor, som har utvecklats för arbetsplatser med mycket rörelse, absorberar ljud med mellan 14 och 33 decibel, jämfört med vanliga golv där minskningen endast är 1-6 decibel.

­— Med gamla plastgolv kan sju elever enkelt låta som hundra. Interiören är därför en avgörande del i arbetet med att uppnå en effektiv undervisning, där eleverna tillsammans med sina lärare ska trivas och kunna arbeta koncentrerat under långa dagar, säger Lina Lagerbäck som ansvarat för Järvaskolans interiör.

En bra akustisk miljö beror alltid på flera faktorer, men för att effektivt kontrollera ljud från fotsteg och andra stötar finns det inget mer effektivt golvalternativ än textila golv. På Järvaskolan ligger nu Interfaces kollektion Human Nature, där mer än hälften av materialet är återvunnet, tillsammans med kollektionerna Composure, Heuga, Barricade och New Horizons II. Totalt har Interface levererat 1 140 m2 till skolans lokaler. Långsiktig hållbarhet och lugnande färger har varit ledorden i valet av både material och färger.

— Många reagerar på lugnet och harmonin när de kommer in i våra lokaler. Det känns som att vi har gett både elever och lärare bättre möjligheter att arbeta fokuserat utan att behöva störas av en ogenomtänkt miljö, säger Amir Sajadi, VD på Järvaskolan.

Textilplattorna förbättrar också komforten för dem som vistas i rummet och värmeisoleringen blir mer effektiv. När enskilda plattor slitits ut går det enkelt att ersätta dem med nya plattor från Interface, utan att hela mattan behöver bytas ut.



Om Interface

Interface grundades 1973 och är idag världsledande inom design och produktion av textila golvplattor. Interface var en av de första verksamheterna som, i mitten av 1990-talet, offentligt förpliktade sig till att tillverka sina produkter på ett hållbart sätt. Mission Zero etablerades: att verksamheten år 2020 inte ska ha någon negativ miljöpåverkan. Mission Zero påverkar och inspirerar företaget till att hela tiden utveckla sig för att nå målet.

Interface har nått mer än halvvägs mot målet Mission Zero, och har vunnit erkännande för de resultat som uppnåtts hittills. Produkterna har också fått många priser, särskilt för design och innovation, som till exempel The Athenaeum Good Design Awards for World Textiles.

www.interface.com

About Interface Interface is a worldwide leader in the design and production of modular flooring products that combine beauty and sustainability with functionality and environmental credentials to help businesses and organisations bring their design vision to life. Interface was one of the first companies to publicly commit to sustainability, when it made its Mission Zero pledge in the mid-nineties. Mission Zero represents the company’s vision of becoming totally sustainable – and ultimately restorative – by 2020.It influences every aspect of the business and inspires the company to continually push the boundaries in order to achieve its goal. Since then, Interface has developed and implemented radical innovations, taking the company beyond the realms of what was thought possible and making significant progress towards its goal. Interface has been widely recognised for its achievements to date and received several awards, including the highest distinction “Red Dot: Best of the Best” for Microsfera. www.interface.com / @InterfaceInc

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera