Skip to main content

Visualisering av 3D-röntgen skall förbättra Siemens tillverkningsprocesser

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 09:00 CET

Visualiseringsföretaget Interspectral, Siemens Industrial Turbomachinery, Innovationsinitiativet Visual Sweden och Alfred Nobel Science Park utvecklar röntgenbaserad visualiseringsteknik för analys av 3D-printade turbinkomponenter.

Siemens tillverkar turbindelar genom en mängd tekniker, en av dessa är 3D-printning. I 3D-printern byggs komponenterna upp steg för steg genom att lövtunna skikt av metall smälts lager på lager genom en laserstråle, så kallad additiv tillverkning. För att på ett tillförlitligt sätt kontrollera kvaliteten hos delarna krävs andra metoder än de som används vid traditionell tillverkning.

Inom ramen för Vinnväxt-initiativet Visual Sweden ska nu visualiseringsföretaget Interspectral utveckla ett specialanpassat visualiseringsverktyg för att förenkla kvalitetskontroll av de 3D-printade turbindelarna. Verktyget ska läsa in data från 3D-röntgenapparater (även kallade datortomografer) hos Siemens, en teknik som idag framförallt används inom sjukvården.

- Det är väldigt spännande att anpassa vår produkt till en ny marknad. Additiv tillverkning är framtiden och 3D-röntgen kommer spela stor roll för att tekniken skall komma in i produktion. Vi hoppas även att projektet kommer inspirera andra svenska industriföretag att börja använda tekniken, säger Thomas Rydell, VD på Interspectral.

Siemens är en ledande aktör inom additiv tillverkning av avancerade komponenter för turbinindustrin och invigde i februari 2016 en dedikerad verkstad i Finspång för att utveckla, tillverka och reparera komponenter i metall. Siemens anläggning ligger i framkant både i ett svenskt och internationellt perspektiv.

Inom ramen för projektet ”Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen” kommer nya interaktiva verktyg utvecklas som skall göra det enklare att analysera och presentera kvalitetskontroller med hjälp av 3D-röntgen.

– Additiv tillverkning, som populärt kallas 3D-printning, och 3D-röntgen är två digitala tekniker på var sin sida av samma spektrum. Genom att sammanföra dessa två kan vi hitta nya verktyg för att använda, inspektera och presentera resultatet av våra processer på ett enkelt och lättillgängligt sätt, påpekar Pajazit Avdovic, innovationskoordinator för additiv tillverkning på Siemens i Finspång

Interspectral är ett växande visualiseringsföretag i Norrköping med kunder över hela världen. Bolaget är en spin-off från RISE Interactive och är specialiserat på att bearbeta och visualisera 3D-data som genererats av 3D-röntgen.

Interspectral creates intuitive interactive 3D visualization experiences for education, training and entertainment based on reality capture 3D data. We enable our customers to analyse, visualize and publish complex volumetric and surface 3D-data. Our technology is today used by customers world-wide.

Bifogade filer

PDF-dokument