Skip to main content

6 av 10 svenska företag: Sverige kontantlöst inom 10 år

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2019 08:00 CEST

En ny europeisk undersökning visar att 6 av 10 (59 procent) av svenska företag bedömer att Sverige kommer att vara helt kontantlöst inom ett decennium. Den kommande European Payment Report 2019 visar också att vart fjärde företag, 25 procent, tror att övergången till ett kontantlöst samhälle kommer att ha ägt rum redan inom 5 år.

I undersökningen, som har genomförts på uppdrag av kredithanteringsföretaget Intrum, har 11 856 företag i 29 europeiska länder intervjuats om betalningsbeteenden, företagsklimat och ekonomisk framtidstro. I Sverige har 613 företag medverkat.

Det är inte bara i Sverige som en stor andel företagare anser att dagarna med sedlar och mynt är räknade. I hela Europa svarar i genomsnitt 48% av de intervjuade företagen att deras land kommer att vara kontantlöst inom 10 år. Sverige sticker dock ut som ett av de länder där företagare i störst utsträckning tror att omställningen kommer att ske under de närmaste åren.

– Svenska företag hör, tillsammans med sina motsvarigheter i Grekland, Irland, Rumänien och Belgien, till Europas mest framåtlutade i synen på hur snart omställningen till ett kontantlöst samhälle kommer att ske, säger Fredrik Backman, vd Intrum Sverige. I länder som Serbien och Estland tror istället tre fjärdedelar av företagen att ett samhälle utan kontanter ligger mer än tio år fram i tiden, eller aldrig kommer att inträffa.

När svenska företag tillfrågas om vilka konsekvenser man tror att det kontantlösa samhället kommer att medför uppger nära 4 av 10 (38 procent) att man tror att risken för cyberattacker kommer att öka. Samtidigt tror bara var sjunde att ett kontantlöst samhälle skulle kunna leda till fördelar som effektivare betalningsrutiner eller förbättrad tillgång till transaktionsdata - vilket är betydligt lägre än det europeiska genomsnittet, där vart tredje företag har sådana förväntningar. En förklaring kan vara att Sverige redan har kommit förhållandevis långt i omställningen till digitala betalningsvanor. [1]

– Ett samhälle med enbart digitala transaktioner kommer sannolikt att medföra utökade möjligheter att handla på kredit. I takt med att olika former av avbetalningslösningar blir centrala, blir det som företagare allt viktigare att ha kännedom om sina kunders kreditvärdighet. För konsumenter kan omställningen å andra sidan innebära ett ökat eget ansvar att hålla koll på sin samlade betalningsförmåga, avslutar Fredrik Backman.

Om Intrum European Payment Report 2019
European Payment Report 2019 baseras på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder mellan den 31 januari och 5 april 2019. I rapporten samlas data från 11 856 företag, varav 613 svenska, som beskriver effekterna av stabila betalningar och vilken påverkan dessa har på företagens tillväxt och en hållbar ekonomi.

Hela rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.intrum.com/epr2019 från och med den 11 juni. 

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Franck, Presskontakt
Tel:  070 978 72 74, 
karin.franck@intrum.com

[1] https://www.riksbank.se/sv/statistik/betalningar-sedlar-och-mynt/betalningsvanor/

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro i 24 länder i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Bifogade filer

PDF-dokument