Skip to main content

Stark utveckling i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 10:00 CET

Utvecklingen av lönesumman visar på en fortsatt stark tillväxt i Stockholm. Stockholms stad har den högsta tillväxttakten på fem år och länet ligger kvar på samma höga nivå som de två senaste kvartalen. Det visar Stockholm Business Regions senaste nummer av Stockholmskonjunkturen, som presenteras idag.
- Under andra kvartalet 2006 växte lönesumman med 7,5 procent i Stockholms stad och 6,0 procent i Stockholms län jämfört med andra kvartalet 2005. Den positiva utvecklingen märks genomgående i näringslivet med finans och övrig tjänstesektor som främsta motorer, säger Jörgen Kleist, VD för Stockholm Business Region.

- Den höga tillväxten gör också avtryck på arbetsmarknaden. Under tredje kvartalet 2006 ökade sysselsättningen med 29 000 personer i Stockholms län jämfört med tredje kvartalet 2005. Det var en ökning av antalet anställda i privat sektor, som låg bakom uppgången, fortsätter Jörgen Kleist.

- Även befolkningstillväxten ökade med en kraftig inflyttningen från övriga landet och utlandet till Stockholm. Under de senaste fyra kvartalen har befolkningen i Stockholms län ökat med drygt 27 000 personer, vilket är den högsta nivån på närmare 40 år, avslutar Jörgen Kleist.


För information, kontakta: Kristina Tidestav, avdelningschef, på telefon: 08-508 28 022 eller 070-472 80 22 eller på e-post: kristina.tidestav@sbr.stockholm.se

Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i Stockholmskonjunkturen, som kommer ut fyra gånger per år. Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolaget Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.