Olle Bergdahl ny projektkoordinator vid programkontoret IoT Sverige

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 10:15 CET

Den 1:a februari tillträdde Olle Bergdahl som projektkoordinator på programkontoret IoT Sverige. Olle kommer närmast från tjänsten som e-strateg på Uppsala kommun där han hade ett övergripande ansvar för Uppsala kommuns digitalisering. Olle brinner för de möjligheter som ny teknik skapar för ökad välfärd. I grunden är han civilingenjör i informationsteknik från KTH.

Pressinbjudan: IoT och samhällsnytta 10 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2019 12:50 CEST

Pressinbjudan: Konferens om IoT och samhällsnytta i Uppsala 10 oktober. Över 120 representanter från både offentlig sektor, näringsliv, akademi/institut och civilsamhället i hela landet träffas för att kraftsamla för ökad nytta i offentlig sektor med hjälp av sakernas internet.

IoT Sverige deltar vid Smart City Expo World Congress i Barcelona

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 09:55 CET

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige deltar vid den internationella kongressen Smart City Expo i Barcelona som pågår 13 till 15 november. Kongressen är världens största mötesplats för de som arbetar med den smarta staden, med över 600 utställare och 18 000 besökare från hela världen.

IoT Sverige vill göra skillnad – på riktigt

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 11:47 CEST

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige bjuder in till årskonferens i Uppsala den 24 oktober. IoT Sveriges vision är att svensk offentlig sektor ska bli bäst i världen på att dra nytta av IoT i samarbete med näringsliv och akademi.

Svensk IoT-lösning sprids till Chile

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 11:16 CEST

IoT-hubben LoV-IoT i Göteborg har skapat en IoT-lösning för luft- och vattenövervakning i syfte att bidra till bättre folkhälsa. Nu ska den spridas internationellt. Startskottet för en storskalig testarena i Santiago de Chile sker i samband med ett officiellt besök 24-26 september.

Kan man bibehålla, skydda och säkra den personliga integriteten med den ökade användningen av IoT?

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 10:00 CEST

När IoT i allt högre grad kommer till användning i samhället väcks frågor kring bevarandet av den personliga integriteten och flera säkerhetsaspekter. IoT kan bidra till upplevd trygghet och faktisk säkerhet, men kan IoT säkerställa att både nytta och säkerhet är tillfredställande? IoT Sverige bjuder in till frukostseminarium på Campus Gotland tisdagen den 3 juli kl. 8.00 - 9.00

70,2 miljoner till nio stycken nya IoT-hubbar

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 08:35 CEST

Vinnova har beviljat finansiering av nio stycken nya IoT-hubbar i samband med utlysningen ”IoT för innovativ samhällsutveckling” vilka tillsammans får drygt 70,2 miljoner kronor under kommande treårsperiod.

Inbjudan att delta i Nätverksdagen Internet of Things som motor för den smartare välfärden

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 11:00 CEST

IoT Sverige bjuder i samarbete med sina projekt in till en nätverksdag om Internet of Things för den smarta välfärden.

PROJEKTET LOV-IOT VINNARE AV PRISET ÅRETS ITSM-INITIATIV

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 11:07 CEST

Under ITSMF–konferensens galakväll på Munchenbryggeriet igår fick IoT Sveriges projekt LoV-IoT ta emot priset som Årets ITSM-initiativ. ITSM står för IT Service Management och det är tredje året priset delas ut. – Vi vann! Det här ska vi vara stolta över, säger Stefan Lindgren, CTO på Talkpool, partner i projektet som var på plats och tog emot priset.

Stort intresse för nya projekt om IoT i offentlig sektor

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 14:36 CEST

Den 13 mars stängde utlysningen IoT för innovativ samhällsutveckling. Utlysningen ska resultera i att IoT Sverige får ytterligare upp till sex nya stora projekt, spridda över Sverige. Cirka tjugo ansökningar kom in till Vinnova och konkurrerar nu om att bli bland de projekt som får stöd. 

Nu påbörjar Vinnova granskningen av inkomna ansökningar i utlysningen. I maj kommer Vinnova att meddela vilka projekt som beviljats finansiering.

Projekten kommer tillsammans med de redan fyra pågående projekten att utgöra IoT Sveriges IoT-hubbar. Det innebär att projekten ska bli ledstjärnor inom sitt område och tillsammans med IoT Sverige arbeta för att sprida resultaten från projekten till andra offentliga organisationer.

IoT Sverige har ett tätt samarbete med sina projekt och arbetar även med att ge projekten så mycket utbyte av varandra som är möjligt. Projekten ska ha olika områden som de fokuserar på för att främja så stor bredd av resultat som möjligt. De fyra projekt som redan är i gång fokuserar på följande områden: Smarta offentliga miljöer, Vård och omsorg, Smarta fastigheter och Luft- och vattenmätningar.

Samtliga projekt har gemensamt att det är en offentlig verksamhet som är behovsägare och att projekten genomförs tillsammans med företag.

För mer information se www.iotsverige.se

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vi vill att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar och att stärka företags internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

Den 13 mars stängde utlysningen IoT för innovativ samhällsutveckling. Utlysningen ska resultera i att IoT Sverige får ytterligare upp till sex nya stora projekt, spridda över Sverige. Cirka tjugo ansökningar kom in till Vinnova och konkurrerar nu om att bli bland de projekt som får stöd.

Läs vidare »

Bilder & Videor , 4 videor

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Programchef
 • jinkn.zymogsenzc@izkotaysvveerqzigeje.rjseil
 • 070-167 96 00

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • ulqkritlkalo.slptrujomqzqvdkismzt@pgioretsteveqprinagelr.szuebs
 • 072-9999244

Om IoT Sverige

IoT Sverige – IoT för innovativ samhällsutveckling

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på 17 strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

IoT Sverige finansierar projekt där IoT-baserade lösningar bidrar till innovativ samhällsutveckling. Projekten utgår från offentliga aktörers behov, och genomförs i samverkan mellan offentlig sektor, företag, akademi och forskningsinstitut. Projekten ska också bidra till att öka deltagande företags internationella konkurrenskraft.

Adress

 • IoT Sverige
 • Lägerhyddsvägen 1
 • 752 37 Uppsala
 • Sverige