Skip to main content

Sök påverkar varumärken

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 13:07 CET

Sök påverkar varumärken

Under våren 2010 gjorde iProspect en undersökning om varumärken och digitala medier. Syftet var att se hur digitala medier (SEO, PPC och Banners) påverkar människors kännedom om varumärken. För detta ändamål lät man företaget ComScore utveckla och genomföra en studie i syfte att påvisa den verkliga effekten av digitala mediekanaler och den effekt varumärken har på kundernas köpbeteende.

I studien ingick organiska sökvisningar, sponsrade länkar, banners (online display), annonsvisningar, och kombinationer av dessa. Man undersökte över 15 varumärken inom fem olika branscher: detaljhandel, försäkring, bank och finans, mjukvaruhandel och hotellbranschen.
Undersökningen omfattade både realtidsövervakning av testdeltagarnas beteende och en post-beteendekartläggning av samma personer. Man undersökte hur testpersonerna påverkades av de varumärken som exponerades i de olika kanalerna.

Resultaten ger ny insikt om vilket värde sökmarknadsföring och online display-marknadsföring har för ett varumärke. Resultatet kastar också nytt ljus på hur marknadsförare bör planera sin framtida digitala marknadsföring.

De viktigaste resultaten

Det viktigaste resultatet av denna studie är att digitala medier har stort inflytande på människors varumärkeskännedom. Faktum är att det går att mäta att internetanvändare som exponeras för varumärken i organiska sökresultat, sponsrade länkar, och banners visar bättre kännedom om dessa varumärken samt tenderar att ha ökade framtida (förväntade) interaktioner med dessa.
I korthet visar denna studie att synlighet i sökmotorer och banners har makt att påverka värdet av ett varumärke oavsett om användare klickar på dem eller inte.

Detta konstaterande har stora följder för företag som för närvarande bedömer värdet av sin marknadsföring via sökmotorer enbart på deras förmåga att producera ROI-baserade konverteringar. I själva verket visar denna studie att sökmarknadsföring och banners i sig kan ses som starka och lönsamma branding kanaler.
De kanaler som agerar varumärkesstärkande varierar mellan segmenten och mellan varumärken beroende på vilken strategi man använder. Men den allmänna trenden är tydlig: Närvaro i digitala medier påverkar verkligen varumärkets värde!

Några intressanta siffror när det gäller exponering av varumärken:

Sponsrade Länkar:
Sammantaget alla branscher ökar en sponsrad sökannons sannolikheten till köp med 44% (oavsett om man klickar på den eller inte). När det gäller detaljhandeln är siffran 54%.

Kombinationen Organiskt sök – Sponsrade länkar:
Om ett varumärke dyker upp både i det organiska listan och som en sponsrad länk ökar sannolikheten till köp med 73%
Inom hotellbranschen ökar sannolikheten att boka med visat varumärke med 147%

Banners är också en effektiv kanal för att öka värdet på ett varumärke. Mest effekt får man dock i kombination med sök. Sammantaget alla branscher ökar sannolikhet till köp vid exponering av varumärke med 16%. När det gäller bank och finansmarknaden ser man en ökning på 64% i sannolikhet att man går vidare till ett köp.

”Värdet av sökmotorsynlighet och banners är större än bara det man kan mäta i direktförsäljning”, menar Patrik Gamryd, VD på iProspect. ”De resultat som ComScore kommit fram till är viktiga insikter för många svenska annonsörer för att säkra att man inte planerar sin sökstrategi med för smalt fokus”  menar Patrik Gamryd vidare.

Undersökningen i sin helhet kan laddas ner här

För mer information kontakta
Patrik Gamryd, VD iProspect Sverige 070-911 97 01
patrik.gamryd@iprospect.se 
www.iprospect.se 

 

iProspect har drygt 500 medarbetare på kontor i både Europa, USA, Asien och Sydamerika och klassas som ett av de världsledande företagen inom sökmarknadsföring. iProspects målsättning är att stärka kundens varumärke samt öka besöksfrekvens och resultat som genereras via sökmotorerna. Detta sker dels genom organisk sökmotoroptimering som förbättrar placeringarna i sökmotorernas resultatlistor, dels genom köpta placeringar i form av sponsrade länkar.

iProspect arbetar sedan tidigare med kunder som SAS, Svensk Fastighetsförmedling, SAAB, Arla, Trygg-Hansa och Svenska Spel.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera