Skip to main content

Traditionella kampanjers inverkan på konsumenters sökbenägenhet

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 10:44 CEST

Sökmarknadsföringsföretaget iProspect har släppt studien "iProspect Offline Channel Influence on Online Search Behaviour Study”, sponsrad av iProspect och utförd av JupiterResearch. Studien visar att 67% av användare av söktjänster på Internet inspireras av traditionella kanaler (TV, print, radio). Av dessa gör 39% också ett köp enligt undersökningen.

Tillsammans med några av de mest framgångsrika varumärkena i världen beställde iProspect studien som utfördes i USA. Syftet var att få en större förståelse för användare av sökfunktioner på Internet och att se hur exponering av traditionell reklam påverkar deras sök- och köpbeteenden.

Studien som påbörjades i juni 2007 baseras på 2322 slumpmässigt utvalda individer från Ipsos Insight U.S och omfattar 25 frågor rörande deras beteende, attityd och preferenser och hur de relaterar till spel, digitala bilder, bärbara enheter och serviceutbud.

Studien visar att traditionella marknadskanaler påverkar en stor procent användare att göra förfrågningar på sökmotorerna baserade på företagsnamn, tjänst/produktnamn eller slogan som förekommer i meddelandet i den traditionella kanalen. Studien visar att 2/3 av användarna drivs att söka tack vare kanaler utanför de digitala.

När undersökningen inleddes trodde man att fördelningen mellan de som inspireras respektive inte inspireras av traditionella kanaler skulle visa sig vara lika stor. Förvånande nog fann man att hela 67% av sökanvändarna blev inspirerade av en traditionell kanal.

En slutsats som görs i studien är att traditionell reklam har möjlighet att väcka läsarens nyfikenhet och skapa motivation att söka ytterligare information på nätet.

I studien undersökte man också inköpsbeteende hos sök- användare som blivit inspirerade av traditionella medier. Man ville se huruvida de köpt varan från företaget som var målet för deras sökning. Resultatet visade att mer än 1/3 gjorde ett köp. Detta betyder 39% avslutsfrekvens och fastslår att det finns stora synergieffekter mellan digitala och traditionella marknadskanaler.

Ledande marknadsförare har en god chans att påverka traditionella medier så att de driver publiken att söka efter deras produkter eller företag. Genom att göra det så kommer de att kunna förhöja effektiviteten i sina aktiviteter avsevärt.

Patrik Gamryd, VD på iProspect i Sverige säger: ”Marknadsförare kommer att kunna dra nytta av denna synergi men behöver utveckla, koordinera och integrera marknadsföring mellan dessa olika kanaler för att nå önskad effekt.”

”Visst kan traditionella kanaler driva trafik men det är i praktiken ganska meningslöst om de inte leder till köp eller annat önskat resultat. Studien visar oss att ”sök” tillsammans med traditionella medier ger imponerande resultat om det hanteras rätt.

”Sök” är inte längre ett komplement till annan marknadsföring, säger Patrik Gamryd. Det är centralt. Eftersom det är en stark kanal i sig är det uppenbart att effekten mångdubblas om man kombinerar den med traditionella medier.
Den traditionella kanalen måste dock utformas så att den uppmuntrar till ”sök”, och dess sökord måste kunna hittas ”online”.

Tänk bara, säger Patrik Gamryd, 2/3 av användare anstränger sig redan nu för att göra dessa sökningar. Föreställ er vilka effekter som skulle uppnås om marknadsförare gjorde det lättare för dem!


iProspect är ett av de världsledande företagen inom sökmotormarknadsföring (organisk sökmotoroptimering och köpta placeringar i form av sponsrade länkar i sökmotorerna). iProspect har kontor både i USA och i Europa och inom företaget arbetar ca 200 personer uteslutande med sökmotormarknadsföring. Detta ger oss en unik position på marknaden som vi strävar efter att både leda och utveckla.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy