Skip to main content

3 av 4 tycker att det blivit vanligare med alkohol mitt i veckan

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2015 08:50 CEST

I en undersökning* som Novus genomfört, på uppdrag av IQ, svarar 3 av 4 av de boende i Sverige (18-79 år) att de tycker att det blivit vanligare att människor dricker alkohol på vardagar de senaste fem åren. Samtidigt svarar drygt 8 av 10 att de tror att det är vanligt att människor dricker sig berusade på helgen.

Den svenska alkoholkulturen har förändrats, vardagsdrickande har blivit allt vanligare samtidigt som många fortfarande dricker sig berusade på helgen.

– Ett ökat vardagsdrickande är inte ofarligt, risken finns att man långsamt dricker sig in i ett beroende. Men ett ökat vardagsdrickande tillsammans med berusningsdrickande på helgen är självklart ännu sämre. Jag tycker att utvecklingen av den svenska dryckeskulturen är oroande, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Ytterligare resultat från undersökningen:
- Drygt 2 av 3 (69 procent) tycker att konsumtionen av alkohol på vardagar har ökat de senaste fem åren.
- 3 procent av de tillfrågade tycker att konsumtionen av alkohol på vardagar har minskat de senaste fem åren.
- Nästan hälften (46 procent) av de tillfrågade anser att konsumtionen av alkohol på helger har ökat de senaste fem åren.
- 8 procent av de tillfrågade tycker att konsumtionen av alkohol på fredagar och lördagar har minskat de senaste fem åren.

– Vi ser en tydlig normaliseringstrend av alkohol i samhället. I alltfler sammanhang har alkohol blivit en naturlig del, exempelvis i media, mitt i veckan och på helgen. Faran med detta är att vi börjar se alkohol som vilken vara som helst, vilket den inte är, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen.

* Den riksrepresentativa undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av IQ under perioden 26 maj – 2 juni 2015 bland 1110 personer mellan 18-79 år via en webbenkät.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.