Skip to main content

Ny rapport från IQ: Nykter på jobbet – en hederssak?

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 12:03 CET

I dag presenterar IQ rapporten ”Nykter på jobbet – en hederssak?”. I rapporten framkommer bland annat att endast hälften av de yrkesverksamma i Sverige har tagit del av innehållet i en alkoholpolicy på sin arbetsplats.

I rapporten som handlar om frågor kopplade till alkoholkultur, ansvar och ledarskap redovisas även resultatet från en undersökning* kring alkohol och jobb bland 2023 yrkesverksamma personer som IQ låtit Sifo genomföra.

–  Att endast hälften av de yrkesverksamma i Sverige tagit del av innehållet i en alkoholpolicy på sin arbetsplats är överraskande få. Det visar att många arbetsgivare behöver prioritera dessa frågor högre, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

I rapporten redovisas, bland annat, även följande resultat från den Sifo-undersökning som IQ genomfört:

  • 6 av 10 uppger att det finns en alkoholpolicy på deras arbetsplats, av dessa svarar 84 procent att de tagit del av innehållet i den.
  • Drygt hälften (55 procent) upplever att det finns en förväntan (ibland/ofta/alltid) bland deras arbetskamrater att de ska dricka alkohol vid exempelvis konferenser eller personalfester.
  • Drygt 8 av 10 (81 procent) upplever inte att alkohol är en viktig del för att skapa teamkänsla vid jobbrelaterade sammanhang.
  • Nästan 7 av 10 (68 procent) uppger att de varit på jobbrelaterade tillställningar där de tycker att det druckits för mycket alkohol.
  • 6 av 10 svarar att de har eller har haft någon kollega som de tycker dricker för mycket alkohol.

–  I arbetsmiljöarbetet bör frågor om alkohol och alkoholkultur vara en självklar och integrerad del. Genom att jobba aktivt med att förebygga alkoholrelaterade problem minskar inte bara risken för att enskilda personer far illa, det skapar även en bättre arbetsmiljö och en högre produktivitet, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Läs hela rapporten ”Nykter på jobbet – en hederssak?” här: http://www.iq.se/public/assets/Documents/Alkohol-jobb/IQ_Alkohol_jobbet_2016.pdf

*Undersökningen genomfördes av Sifo, på uppdrag av IQ, under perioden 3 november – 11 november 2015 bland 2023 hel- och deltidsanställda personer mellan 20 och 65 år via en webbpanel.

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

______________________________________________________________

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.