Skip to main content

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 09:20 CEST

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.

Det visar en undersökning* bland 2 927 föräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.

– Skolavslutningen är ett tillfälle då många unga testar alkohol för första gången. Som vuxen har man ett stort ansvar men även stora möjligheter att se till att det inte blir så, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Stora regionala skillnader
Undersökningen visar på regionala skillnader. Exempelvis tror 69 procent av de tillfrågade tonårsföräldrarna på Gotland att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusade innan 18-års ålder medan motsvarande siffra bland föräldrarna i Blekinge var 47 procent. 90 procent av föräldrarna i Värmland tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen, bland föräldrarna i Kronoberg var motsvarande siffra 76 procent.

­­– Även om det skiljer sig åt hur mycket, så är många tonårsföräldrar runt om i landet oroliga inför skolavslutningen. Att prata med sin tonåring om alkohol, sätta tydliga förväntningar och framför allt inte köpa ut minskar både den egna oron och risken för att de dricker alkohol, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Tre tips till föräldrar inför skolavslutningen:
1. Bjud inte på alkohol och köp inte ut - Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och de dricker också mer. Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn "visar" du att det är ok att de dricker. Risken att ditt barn råkar illa ut ökar också. 


2. Hjälp till att säga nej - Som förälder är det viktigt att ge sitt barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja.

3. Håll kontakten - Det är bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon. Det är även bra att som förälder finnas tillgänglig om något skulle hända.

Tipsen är hämtade från IQs Tonårsparlören som i år skickats till 106 000 vårdnadshavare, vars barn under 2017 fyller 14 år. Boken syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar och finns digitalt på www.tonårsparlören.se, där finns även innehållet på engelska och som ljudbok.

Se bifogade faktablad, för ytterligare resultat och länssiffror från undersökningen bland de 2 927 tonårsföräldrarna.

*Undersökningen genomfördes av Norstat mellan 22 mars – 10 april 2017 bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år via en webbenkät.

För ytterligare information: Juan-Pablo Roa, vd IQ, 0709-79 58 55, e-post: juan-pablo@iq.se.

Pressbild: http://www.iq.se/sv/press/pressbilder

____________________________________________________________________
IQ är en organisation som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.