Skip to main content

Ungdomar tycker det är bra att föräldrar pratar om alkohol med sina barn

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 09:31 CEST

En ny undersökning som IQ genomfört visar att en majoritet av ungdomar mellan 14-16 år tycker det är bra om föräldrar pratar med tonåringar om alkohol. Nu skickar IQ ut 95 000 exemplar av boken Tonårsparlören till alla föräldrar vars barn fyller 14 år under 2013.

Tonårsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar. Boken innehåller bland annat kapitel som "Hur pratar man om alkohol?", "Bjuda hemma?", "Köpa ut?", "Sociala medier" och "Festivaler".

- Våren är en alkoholintensiv period då många unga kommer i kontakt med alkohol för första gången. Det är inte alltid lätt att prata om alkohol med sin tonåring men Tonårsparlören gör det lättare och samtalet kommer troligtvis också att vara uppskattat, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Resultat från undersökningen:
- 2 av 3 tonåringar mellan 14-16 år instämmer i påståendet att det är bra om föräldrar sätter gränser för vad tonåringar får göra.

- 8 av 10 tonåringar mellan 14-16 år instämmer i påståendet att det är bra om föräldrar pratar med sina tonårsbarn om alkohol.

- Nästan 3 av 4 tonåringar mellan 14-16 år instämmer i påståendet att det är bra om föräldrar säger nej till att tonåringar under 18 år dricker alkohol.

- Tonårsparlören är årets viktigaste bok. Att prata med sin tonåring om alkohol är bästa sättet att öka sin kunskap och minska sin oro. Förhoppningsvis leder det också till att ens tonåring väntar med att dricka alkohol, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen.

Hela Tonårsparlören finns att läsa på www.tonårsparlören.se

*Undersökningen genomfördes av Novus mellan 12 mars – 2 april bland 1025 föräldrar med tonårsbarn samt 508 ungdomar mellan 14-16 år.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

________________

IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.
Läs mer på IQ.se.

Bifogade filer

PDF-dokument