Skip to main content

Över sju miljoner till ny kunskap om digitala innovationer

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2017 10:08 CEST

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den tredje utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Fem projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 7,6 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Projekten handlar till exempel om robotar som installerar gipsväggar nattetid på byggarbets­platser, om hur småhus ska kunna byggas mer effektivt utifrån kundens specifika önskemål och om hur arbetssätt och digitala verktyg från bil- och flygindustrin skulle kunna öka pro­duk­tiviteten i byggbranschen. Projekten, som startas under sommaren, kommer att pågå mellan ett och två år.

Utlysningen, som syftar till att stimulera till innovativa digitala lösningar och nya tankebanor inom såväl industriella processer som inom offentlig verksamhet och myndighetsprocesser, fick 24 ansökningar. I september öppnar två nya utlysningar; en inom programmets fokusområde Livscykelperspektiv och en inom fokusområde Organisation och juridik.


Godkända projekt

  • Bygg 4.0, Lars Albinsson, SABO Stockholm
  • BIM i undermarksbyggande, Mats Svensson, Tyréns AB
  • Build-r, implementation i industriell skala och verklig byggmiljö, Andreas Söderberg, Decicure AB
  • Kunddriven konfigurering och produktion av enfamiljshus med obrutet digitalt informationsflöde, Ronny Andersson, AChoice AB
  • Typning som komplement till klassning, Sara Beltrami, Tyréns AB

Läs mer om projekten på www.smartbuilt.se.

Mer information kontakta:

Olle Samuelson, olle.samuelson@iqs.se, 070-329 04 42

Om Smart Built Environment:

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera