Skip to main content

Det blåser på månen - nya rön

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 09:50 CEST

Bild: Shahab Fatemi (Foto: Katarina Axelsson, IRF)

Shahab Fatemi, doktorand vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna, presenterar nya rön om hur solvinden blåser kring månen. Från solen strömmar laddade partiklar ut i solsystemet — den s k solvinden. När solvinden träffar på månen kommer den i direkt kontakt med ytan eftersom månen saknar en tät atmosfär. En stor del av solvinden absorberas av månens yta, men en del reflekteras vid ytan och en del ändrar riktning p g a magnetiska fält. Månen har lokala magnetfält från berggrunden.

Nattsidan av månen ligger i lä från solvinden och där bildas ett område av vakuum som fylls igen nedströms. Vågor breder då ut sig i den omgivande solvinden.

"När solvinden strömmar förbi månen bildas vågor i solvinden som påminner om bogvågorna kring en båt i vatten", berättar Shahab.

Med hjälp av datormodeller och observationer som gjordes av IRF:s instrument SARA i bana runt månen på den indiska satelliten Chandrayaan-1 har Shahab studerat detaljerna kring hur solvinden blåser kring månen. Det är information som kan vara viktig för framtida astronauter och för baser på månen.

Shahab Fatemi är född och uppvuxen i Iran och studerade till elektronikingenjör vid universitetet i Isfahan. Han läste Erasmus Mundus Spacemaster-programmet som samordnas av Luleå tekniska universitet 2007-2009 och erhöll en civilingenjörsexamen 2009 vid LTU. Sedan dess har han varit doktorand inom forskarskolan i rymdteknik vid LTU och verksam vid Institutet för rymdfysik i Kiruna. Han försvarar avhandlingen med titeln "Kinetic Modeling of the Solar Wind Plasma Interaction with the Moon" på torsdag (22 maj 2014) i aulan på Rymdcampus i Kiruna.

Disputation:

  • Torsdagen den 22 maj, kl. 10:00, Aulan, IRF, Kiruna.
  • Opponent: Dr. Geraint Jones, University College London.

Mer information:

  • Shahab Fatemi, doktorand vid IRF och LTU, tel. 0980-79106, shahab@irf.se
  • Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, rick@irf.se

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Bifogade filer

PDF-dokument