Skip to main content

Energi och gränser i rymden: Nya resultat från fyra satelliter

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 20:00 CEST

De fyra satelliterna i MMS-flotiljen före uppskjutningen (Bild: NASA/Chris Gunn)

Rymden är full av laddade partiklar och magnetfält. I gränsskikten mellan kolliderande magnetfält kan partiklar accelereras till mycket höga energier. Fyra nya satelliter i formationsflygning har nu börjat lösa gåtan med vad som egentligen händer.

NASA:s fyra satelliter MMS (Magnetospheric MultiScale) sköts upp i bana runt jorden förra året; nu är analysen av de första resultaten klar. I en artikel i tidskriften Science som publiceras denna vecka visas de första mycket detaljerade mätningarna av gränsområdet där solvinden träffar jordens magnetfält. Med mycket högre upplösning än tidigare kan vi nu studera hur energi lagrad i magnetfälten överförs till energi hos laddade partiklar.

Partiklarna accelereras av elektriska fält. Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala har tillsammans med Alvénlaboratoriet KTH och under ledning av University of New Hampshire bidragit till instrumenten på MMS som mäter elektriska fält. IRF ansvarar för sensorytor och testutrustning.

Energi ursprungligen lagrad i magnetfält kan tränga in i rymden nära jorden och orsaka norrsken, utflöde av atmosfären och jonosfären samt störningar i rymdvädret runt jorden.

Artikeln publiceras i Science den 12 maj, kl. 20 CEST: http://www.sciencemag.org/

Mer information kan lämnas av

  • Yuri Khotyaintsev, forskare, Institutet för rymdfysik, yuri@irfu.se, tel. 018-471 5929
  • Mats André, professor, Institutet för rymdfysik, ma@irfu.se, tel. 018-471 5913
  • Rick McGregor, informationsansvarig, Institutet för rymdfyik, rick@irf.se, tel. 0980-79178

Webbsidor

Webbsidor med bilder och information (på engelska):

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter: jorden, Mars och Saturnus, samt två instrument som studerar en komet. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.