Skip to main content

Forskningsinfrastruktur på Rymdcampus ett viktig komplement till satellitsatsning på Esrange

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2016 09:50 CEST

IRF:s förståndare Stas Barabash visar SpaceLab på Rymdcampus för Karin Röding, statssekreterare på Utbildningsdepartementet (foto: Rick McGregor, IRF)

Under onsdagen (8 juni) besöktes Rymdcampus i Kiruna av Jan Nygren, regeringens utredare för möjligheten att sända upp småsatelliter från den svenska raketbasen Esrange Space Center. Utredaren och en delegation från Regeringskansliet, Länstyrelsen i Norrbotten, Rymdstyrelsen och det svenska rymdaktiebolaget SSC fick information om verksamheten på Rymdcampus av företrädare för Institutet för rymdfysik, IRF, Luleå tekniska universitet, LTU, och EISCAT Scientific Association. Med på besöket var bland andra Karin Röding, statssekreterare på Utbildningsdepartementet och Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län.

Stas Barabash, IRF:s föreståndare, poängterade att den forskningsinfrastruktur som finns på Rymdcampus utgör en stark grund för en framtida satellituppsändningsverksamhet i Kirunaområdet.

”Småsatellituppsändningar och byggandet av den relevanta infrastrukturen på Esrange öppnar väldigt spännande möjligheter för Norrbotten och för alla rymdaktörer i Kiruna”, sager Stas Barabash. ”Ett så högteknologiskt projekt ska leda till etablering av nya företag i regionen, många nya arbetstillfällen, och förstås ökade forskningsmöjligheter för oss vid IRF. Vi kommer närmare rymden!”

Avdelningen för rymdteknik inom LTU:s Institution för system- och rymdteknik i Kiruna utvecklar småsatelliter, s k CubeSats, och den internationella forskningsorganisationen EISCAT driver ett kraftfullt radarsystem som tillsammans med IRF:s markbaserade forskningsinstrument kan vara ett viktig komplement till den satellitsatsning som Jan Nygren nu utreder.

Mer information:

  • Stas Barabash, föreståndare, Institutet för rymdfysik, tel. 0980-79122, stas@irf.se
  • Rick McGregor, informationsansvarig, Institutet för rymdfysik, tel. 0980-79178, rick@irf.se

Webbsidor:

Fler bilder från besöket finns på IRF:s Flickr-sida: https://www.flickr.com/photos/irf_space/albums/72157666859860904

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Bifogade filer

PDF-dokument