Skip to main content

Jordbävningssatelliten COMPASS-2 med svenskt instrument ombord vaknar till liv efter sex månader i rymden

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 08:56 CET

Satelliten Compass-2 som ska förvarna om
jordskalv och har ett svensk instrument ombord
sköts upp från en rysk atomubåt i Barents hav den
26 maj i år. Efter uppskjutningen drabbades
satelliten av problem och inget av de
vetenskapliga instrumenten ombord har kunnat tas
i bruk, förrän nu i dagarna.

Det svenska satellitinstrumentet, som är en
avancerad radiomottagare utvecklad av Institutet
för rymdfysik, IRF, i Uppsala tillsammans med
polska vetenskapsakademins rymdforskningscentrum
(CBK) i Warszawa har nu äntligen levererat sina
första data efter sex månaders dvala i rymden och
närmare tretusen varv runt jorden.

Själva uppskjutningen lyckades men någonting
hände vid separationen från bärraketen.
Satelliten har sedan dess tumlat runt
okontrollerat i sin omloppsbana kring jorden. Det
har gjort att solpanelerna inte fått nog med
belysning. Batterierna ombord har därmed inte
laddats tillräckligt och satellitens omborddator
och styrsystem har varit obrukbara. Satelliten
har vägrat att svara på kommandon från
markstationen och inget av de vetenskapliga
instrumenten har tidigare kunnat slås på.

Dr Jan Bergman ansvarar för IRF:s del och har
koordinerat den svensk-polska insatsen.
-Nu i slutet på året befinner sig satelliten i
ett speciellt gynnsamt läge, då den i stort sett
ständigt är solbelyst, säger han. Batterierna har
därför kunnat laddas fullständigt, vilket gjort
att man lyckats få igenom kommandon till
satelliten. Man har nu kontroll på satelliten och
dess instrument.

Den första lyckade satellitkommunikationen skedde
den 16 november. Efter att satellitens
ombordsystem kontrollerats under drygt en vecka
så slog man på instrumentet lördagen 25 november
och laddade sedan ner de första data (se Fig. 1).

-Det här känns extra roligt för oss som utvecklat
instrumentet. Radiomottagaren är ett helt
nyutvecklat instrument som inte flygit i rymden
tidigare och som vi har stora förväntningar på.
Att efter uppskjutningen inte ens få slå igång
radiomottagaren var ganska frustrerande men de
data vi nu fått ser mycket lovande ut. Jag hoppas
nu att alla andra instrument ombord också kommer
igång som de ska och att vi tillsammans verkligen
kan ge ett betydande bidrag till forskningen om
jordskalvsvarning, säger Jan Bergman vidare.

Instrumentet ska mäta förändringar i den övre
delen av jordens atmosfär, den så kallade
jonosfären, orsakade av förstadier till
jordbävningar. Redan flera dagar innan ett
jordskalv inträffar uppstår tryckförändringar och
friktioner i jordskorpan. Dessa ger upphov till
starka elektromagnetiska fält som direkt påverkar
och stör den närliggande rymden ovanför
jordbävningszonen. Det svenska instrumentet kan
detektera dessa störningar. För själva satelliten
ansvarar rymdforskningsinstitutet IZMIRAN i
Moskva.


MER INFORMATION
Dr Jan Bergman, huvudansvarig, IRF, tel. 018-4715916, 070-6396166, jb@irfu.se Professor Bo Thidé, programchef, IRF, tel. 018-4715914, bt@irfu.se Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 070-2766020, rick@irf.se

WEBBSIDOR
Compass-2-sida vid IRF i Uppsala: http://www.physics.irfu.se/~jb/compass-2.html
Compass-2-sida vid IZMIRAN i Moskva: http://compass.izmiran.ru
IRF: http://www.irf.se
IRF i Uppsala: http://www.irfu.se
CBK i Warszawa: http://www.cbk.waw.pl
Pressmeddelandet: http://www.irf.se/link/press_061128 (med bild)


Dr Rick McGregor
Research & Development Officer
Swedish Institute of Space Physics
(Institutet för rymdfysik, IRF)
Box 812
SE-981 28 Kiruna
SWEDEN
tel. +46-980-79178
fax +46-980-79050
mobile: +46-70-2766020
Internet: www.irf.se