Skip to main content

Svenska forskare introducerar banbrytande metoder

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 12:59 CEST

Svenska fysiker och matematiker har lyckats visa
hur metoder utvecklade inom laseroptik och
kvantkommunikation kan utnyttjas i radioastronomi
och rymdfysik. Nya resultat från laseroptik och
kvantkommunikation kan enkelt införas i
radioområdet, enligt rymdfysiker vid Insitutet
för rymdfysik (IRF) i Uppsala, tillsammans med
teoretiska fysiker och radioastromer i Tyskland,
Ryssland och Skottland, samt matematiker vid
Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.

Man använder ett antal små antenner, var och en
försedd med en digital radioenhet, för att enkelt
och med hög noggrannhet utnyttja välkända men
hittills outnyttjade symmetriegenskaper hos de
elektromagnetiska fält som bygger upp
radiostrålningen. Därmed kan man få ut mer
information ur strålningnen än vad som är möjligt
med traditionella radiometoder. Resultaten
publiceras i den ansedda vetenskapliga
tidskriften Physical Review Letters den 24
augusti. Tidskriftens omslag pryds av en av
figurerna i artikeln.

-- Vad vi gjort är egentligen ganska självklart
när man tänker på vilka fysikaliska egenskaper
som radiostrålning har, säger professor Bo Thidé
vid Institutet för rymdfysik. Den utgörs av
elektriska och magnetiska fält som varierer både
i styrka och i riktning. Genom att inte kasta
bort informationen om den momentana riktningen
hos fälten öppnar vi för helt nya sätt att
utnyttja radiomediet.

-- This is likely to be a paper that will start a
new trend in radio astronomy (Detta är troligtvis
en artikel som kommer att starta en ny trend inom
radioastronomin), skriver professor Martin
Harwit, astronom vid Cornelluniversitetet i USA,
i ett gratulationsmail till forskargruppen.

De banbrytande radiometoder som beskrivs i
artikeln har utvecklats inom sensorprojektet LOIS
i sydöstra Sverige som samverkar med det
jättelika distribuerade radioteleskopet LOFAR
(Low Frequency Array) i Nederländerna, Tyskland
och Frankrike. Inom ramen för samarbetet inom
Akademi Sydost kommer inom kort en teststation
för LOIS som varit i bruk i Växjötrakten i snart
tre år att kompletteras med en station av en
nyare generation i Ronneby. Kalmar och Lund står
sen på tur liksom Poznan i Polen.

De nya radiometoderna ska testas under
välkontrollerade former i en nyligen uppförd
antennkammare vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala,
bekostad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
och Uppsala universitet. Metoden kräver effektiv
behandling av enorma mängder av strömmande data
och för detta ändmål har projektet anskaffat en
speciell superdator bekostad genom två
miljonanslag från IBM:s forskningsfond. Den
framgångsrika forskningen har till viss del
bekostats av VINNOVA vad avser IT-delen men har i
övrigt bedrivits i sju år helt utan svensk
forskningsfinansiering.

-- Vi har inga pengar så vi har varit tvungna att
tänka, säger Bo Thidé som en parafras till Ernest
Rutherford, Nobelpristagare i fysik. Vårt hopp
står till utlandet där USA redan börjat diskutera
att anpassa världens största radioteleskop i
Arecibo, Puerto Rico, till våra nya radiometoder.
Vid Westerborkteleskopet i Nederländerna pågår
sedan någon månad försök att använda våra metoder
för att få fram ny information om radiokällor i
universum.

Artikeln har sitt ursprung i resultat framtagna
av Johan Sjöholm och Kristoffer Palmer, i deras
gemensamma examensarbete vid
civilingenjörsutbildningen vid Uppsala
universitet som de genomfört vid Bo Thidés
forskningsprogram Rymdens fysik vid IRF i Uppsala.

-- Det torde vara enastående i svensk
fysikhistoria att resultat framtagna av studenter
redan under sin grundutbildning hamnar på
omslaget till en av världens förnämsta
fysiktidskrifter, säger Bo Thidé.

Artikel:
B. Thidé, H. Then, J. Sjöholm. K. Palmer, J.
Bergman, T. D. Carozzu, Ya. N. Istomin, N. H.
Ibragimov, and R. Khamitova, "Utilization of
Photon Orbital Angular Momentum in the
Low-Frequency Radio Domain," Physical Review
Letters, Vol. 99, sid 087701, 24 augusti 2007. http://link.aps.org/abstract/PRL/v99/e087701

För mer information kontakta:
Professor Bo Thidé, Institutet för rymdfysik,
Uppsala, tel 018-4715914; mob. 0705-613670;
e-post: bt@irfu.se

Webbsidor:
Institutet för rymdfysik: http://www.irf.se Forskningsprogrammet Rymdens fysik: http://www.physics.irfu.se LOIS (Lofar Outrigger in Scandinavia): http://www.lois-space.net LOFAR (Low Frequency Array): http://www.lofar.org Aricebo Observatory: http://www.naic.edu

Pressmeddelandet och bild: http://www.irf.se/link/pressmed_070827


Dr Rick McGregor
Research & Development Officer
Swedish Institute of Space Physics
(Institutet för rymdfysik, IRF)
Box 812
SE-981 28 Kiruna
SWEDEN
tel. +46-980-79178
fax +46-980-79050
mobile: +46-70-2766020
Internet: www.irf.se