Skip to main content

Svenskt satellitinstrument snart framme vid planeten Venus

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 17:09 CEST

Tidigt på tisdag morgon 11 april når den europeiska satelliten Venus Express fram till planeten Venus. Ombord finns ett instrument från Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna som ska studera hur solvinden påverkar planetens ovanligt tjocka atmosfär.

Venus är vår närmaste granne men skillnaden mot jordens klimat är enorm. Venus kännetecknas av en temperatur på + 465 grader, ett atmosfärstryck som motsvarar trycket på 900 meters djup i havet och en atmosfär som består av 96 procent koldioxid. IRF:s instrument ASPERA-4 ska bidra till vår kunskap om växelverkan mellan laddade partiklar från solen (solvinden) och planetens atmosfär, som präglas av en galopperande växthuseffekt.

Den 9 november förra året startade den europeiska rymdorganisationen ESA:s rymdsond från Kazakhstan. Nu, efter en femmånadersrymdfärd på 400 miljoner kilometer, är Venus Express snart framme vid sitt slutmål. Innan ASPERA-4 och andra instrument ombord på sonden kan börja utforska planeten måste Venus Express klara av en komplicerad manöver som för in sonden i omloppsbana runt planeten. Huvudmotorn tänds under ca 50 minuter med start kl. 09.17 på tisdag för att minska farkostens hastighet, så att den kan fångas upp av planetens gravitation.

”Vårt instrument ASPERA-4 är ett tvillinginstrument till ASPERA-3 som har varit i bana runt planeten Mars i drygt två år,” säger professor Stas Barabash från IRF (huvudansvarig för instrumentet). ”Vi har fått väldigt bra data från Mars och ser verkligen framemot att få lika intressant data från Venus för att kunna jämföra solvindens växelverkan med Mars, Venus och jorden. Vi hoppas verkligen att Venus Express lyckas lägga sig i bana runt planeten på tisdag.”

Femton forskargrupper från ett tiotal länder har bidragit till det svenska instrumentet, som är ett av sju ombord på Venus Express.

Mer information:

Professor Stas Barabash, IRF, tel. 070-217 8586, stas*irf.se
Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 070-276 6020, rick.mcgregor*irf.se
Johan Marcopoulos, informationsansvarig, Rymdstyrelsen, tel. 08-627 6488, johan.marcopoulos*snsb.se

Webbsidor:

Institutet för rymdfysik: http://www.irf.se
Venus Express och ASPERA-4: http://www.irf.se/link/vex_sve (med bilder)
ESA:s Venus Express-sida: http://venus.esa.int (på engelska)
ESA:s svenska sida: http://www.esa.int/esaCP/SEM1LINFGLE_Sweden_0.html