Skip to main content

Sverige i ledningen för internationellt rymdmöte

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 09:41 CET

Imorgon, 14 februari, diskuteras framtidens internationella rymdforskning på ett möte i Wien. En av organisatörerna är professor Hermann Opgenoorth från Institutet för rymdfysik, Uppsala. Mötet hålls i samband med att organisationen International Living with a Star (ILWS) fyller 10 år. 

ILWS samordnar en mängd vetenskapliga rymdprojekt som studerar hur solen och förändringar i solens aktivitet påverkar jorden. ILWS har 33 medlemsländer, inklusive Sverige. 

Vårt vardagsliv blir alltmer beroende av rymdteknologi. Satelliter används för kommunikation och väderprognoser. Allt fler använder satelliter till vardags för att navigera, till fots, eller med bil och båt. 

"Det är tydligt att hög aktivitet på solytan kan orsaka partiklar som kan skada satelliter," säger Hermann Opgenoorth. 

Det är också klart att framtida astronauter till månen eller Mars kan påverkas av partiklar från solen. Det pågår också en livlig diskussion om variationer på solen och hur mycket dessa kan påverka jordens klimat. ILWS kommer att fortsätta att samordna rymdforskning från många länder för att förstå solens och solvindens påverkan på jorden. 

Mer information: Prof. Hermann Opgenoorth, Institutet för rymdfysik, Uppsala, opg@irfu.se, tel. +46-767-767673 

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.