Skip to main content

Turbulens och veck i polaratmosfären

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 09:42 CET

I den avhandling som hon lägger fram vid Luleå tekniska universitet och försvarar vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna på måndag (11 februari), har Maria Mihalikova studerat två olika fenomen som förekommer i polaratmosfären (atmosfären på höga latituder).

När det blåser kraftigt bildas stora vågor i atmosfären ovanför fjällen. Då vågorna bryts mot stratosfären uppstår turbulens, vilket bland annat påverkar mängden ozon i troposfären. Turbulensen gör att luft som ursprungligen finns på en högre höjd och har en högre ozonhalt blandas med luft från lägre höjder.

Ett annat fenomen är de veck som ibland uppstår högst upp i den delen av atmosfären som kallas för troposfären (sk "tropopause folds"). Ozonrikluft från stratosfären viks ner och tränger ner i troposfären. Den här processen påverkar också höjdprofilen av ozon och den kemiska sammansättningen i troposfären.

- Förekomsten av ozon i stratosfären skyddar jordytan från skadlig UV-strålning medan ozonet i troposfären är en giftig växthusgas, säger Maria Mihalikova. Det är därför viktigt att undersöka hur mycket ozon som finns i troposfären och hur det förändras med tiden.

För att studera både turbulensen och veck i astmosfären har Maria Mihalikova använt radar. Observationer har gjorts med ESRAD-radarn på Esrange och MARA-radarn, som då mätningarna gjordes var placerad på de antarktiska forskningsstationerna Wasa och Troll. Som komplement till radarmätningarna sändes ozon- och radiosonder upp för att få höjdprofiler av atmosfärsparameterar som temperatur, luftfuktighet och ozonhalt. Observationerna jämfördes också med resultat från datormodeller.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.