Skip to main content

Uppsändningen av Europas första rymdfarkost till Venus blir försenad

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 14:02 CEST

Uppsändningen av satelliten Venus Express med utrustning från Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna ombord har senarelagts. Satelliten, som ska skickas upp från Baikonur i Kazakstan, väntas nu komma iväg på sin 5-månaders resa till planeten Venus tidigast 9 november.

IRF ska studera rymdplasma och övre atmosfären på Venus med hjälp av ett av åtta vetenskapliga instrument som skickas upp på den europeiska rymdstyrelsen ESA:s rymdfarkost Venus Express. Den första europeiska rymdmissionen till Venus skjuts upp med en Soyuz-Fregat raket. Efter en fem månaders färd går satelliten in i en bana runt Venus och kan börja studera planetens plasma och tjocka atmosfär. IRF är huvudansvarigt för instrumentet ASPERA-4 som ska detaljstudera plasmaegenskaperna kring Venus samt neutrala atomer som tar sig upp i rymden från atmosfären. Instrumentet kommer att bidra till kunskap om hur laddade partiklar från solen (den s k solvinden) växelverkar med atmosfären på Venus.

Mer information:

* Prof. Stas Barabash, projektledare, tel. 0980-79122, stas.barabash*irf.se
* Rick McGregor, 0980-79178, 070-276 6020, rick.mcgregor*irf.se
* IRF:s Venus Express-sida
http://www.irf.se/link/vex_sve
* ESA:s Venus Express-sida
http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express