Skip to main content

Från ord till handling - Iris handplockar trio för bättre SFI-utbildningar

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2019 13:43 CEST

Dagens SFI-utbildning når inte målet att ge alla förutsättningar att lära sig svenska. Det är idag betydligt vanligare att deltagare hoppar av, eller stannar på en låg nivå, än att de fullföljer sina studier. I längden slår det inte bara mot individers möjligheter utan också mot hela samhället genom segregation och omfattande försörjningskostnader. Nu måste alla inblandade aktörer ta ett större ansvar, där bland annat vi utbildningsaktörer behöver öka innovationsgraden i våra metoder.

I flera år har utredningar lagts på varandra med samma budskap. Jobb är nyckeln till integration och att behärska svenska är nyckeln till att få jobb. Samtidigt har lite gjorts för att utveckla och modernisera utbildningar i svenska för invandrare. Ett helt nytt samarbete, där Iris har valt ut två innovativa aktörer i Sana Labs och Learnster, kan vara ett första steg för att förändra den negativa trenden. Med stöd från Leksell Social Ventures är målet för samarbetet att skapa individanpassade studievägar där varje enskild deltagare ges maximala förutsättningar att lära sig svenska utifrån egna förkunskaper, motiv och studietekniker. En enorm förändring jämfört med dagens linjära och kollektiva klassrumsmodell.

- Det är små marginaler och inte stort utrymme för innovation i dagens system för SFI, oberoende av om det är kommunala eller privata utförare. Men många människors framtid står på spel och därför satsar vi på att utveckla utbildningen. Det gör vi med fokus på användaren och utgår från digitalt först, säger Jonas Jegers, CDO på Iris och initiativtagare till projektet.

Iris ambition är att skapa ett nytt format för SFI-utbildning. Med den egna styrkan i pedagogik och lärarkompetens vill Iris nu kunna skräddarsy varje deltagares väg genom utbildningen för att öka både tempot, ambitionsnivån och slutförandegrad. Sana Labs går in som partner med sin unika lösning där artificiell intelligens skapar förutsättning för just individanpassning på flera nivåer, från inlärningsteknik till repetitionsbehov och deltagarens egna önskemål . AI-funktionen adderas till Learnster, en ny typ av lärplattform som tar avstamp i vad forskningen visar om hjärnans metoder för lärande. Leksell Social Ventures stöttar projektet som delfinansiär.

- Lyckas vi ge fler tillgång till språket så går vi en ljus framtid till mötes, och fortsätter vi misslyckas blir det riktigt tufft. Iris har en lång historia av innovation kring att stötta människor ut i arbete och utbildning. Vi ser en otroligt spännande möjlighet i den här lösningen tillsammans med partners, alla ledande inom sina fält. Jag ser med spänning fram emot de första resultaten säger Iris VD, Jenny Stegmar Silfver.

Om Iris

Med över 100 års erfarenhet är Iris en av Sveriges ledande aktörer inom effektiv utbildning, stödinsatser och matchning för vuxna i syfte att nå inträde eller stärka sin position på arbetsmarknaden. Iris finns på 70 orter i landet med 500 engagerade och kunniga medarbetare. Med fokus på individanpassat lärande och med en stark och levande vision, där varje individ genom våra insatser når sin fulla potential, skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. www.iris.se

Om Sana Labs

Sana Labs är ett globalt bolag med säte i Sverige, som utvecklar artificiell intelligens (AI) för utbildning. Genom att tillämpa de senaste genombrotten inom maskininlärning individanpassar Sana Labs utbildningskurser efter hur varje individuell elev lär sig för att optimera elevens engagemang och kunskap. www.sanalabs.com

Om Learnster

Learnster är nästa generations lärplattform. Den är utvecklad för att leva upp till de krav som dagens nyttjare ställer på både användarvänlighet, tillgänglighet och flexibilitet. Learnster erbjuder mer relevanta lärupplevelser, bland annat genom möjligheten att variera lärmiljöerna. 2017 blev Learnster utvalt som ett av åtta bolag till Sting Accelerate. Idag hjälper Learnsters lärplattform tusentals användare i över 15 länder att kontinuerligt utveckla sina kompetenser. www.learnster.se

Om Leksell Social Ventures

Leksell Social Ventures är ett investeringsbolag som stödjer samhällsentreprenörskap och social innovation för ett bättre Sverige. www.leksellsocialventures.com

Iris har sitt ursprung från slutet av 1800-talet då en grupp synskadade, som hade svårt att komma in i samhället och svårt att få jobb, bestämde sig för att skapa sina egna arbeten. Ur ett utanförskap odlades en möjlighet och företaget Iris växte fram. Idag arbetar Iris med synskadade och även andra grupper i samhället som av olika skäl har svårigheter med att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Tillsammans med systerföretagen Medlearn och Competens är Iris en del av Irisgruppen. Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades stiftelse och till 91 procent avIntendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner med verksamhet i Sverige och Norge. Intendia ägs i sin tur till 50 procent av Gunnar og Reidar Holst Legat, en allmännyttig stiftelse. Varje år får drygt 50 000 personer hjälp, genom utbildning eller olika typer av individuellt stöd, att realisera sina drömmar genom något av koncernens bolag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.