Skip to main content

Delårsrapport andra kvartalet 2017

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2017 08:00 CEST

VD-kommentar:

Under det andra kvartalet har vårt förändringsarbete i syfte att ta bolaget till stabil lönsamhet fortsatt. En solid finansiell grund är nödvändig inför vår kommande expansionsstrategi. Det andra kvartalet uppvisar positiva effekter av hittills genomförda förändringar.

Under kvartalet uppgick omsättningen till 9,4 MSEK vilket är en ökning från motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen blev 78,8% vilket är något lägre än föregående år men fortsatt på en acceptabel nivå. Rörelseresultatet på EBITDA uppgick till 1,3 MSEK samt nettoresultatet 0,2 MSEK båda resultatnivåerna en ökning gentemot föregående år. Det operativa kassaflödet fortsätter att stärkas och var positivt för juni månad.

Förändringsarbetet kommer fortsätta under kommande kvartal och resterande del av året. Där vi även fortsatt kommer att minska kostnaderna, främst inom områdena ledningscentral och installation.

Marcus Bäcklund

Andra kvartalet 2017 i sammandrag:

  • Omsättningen uppgick till 9,4 (8,6) MSEK.
  • Bruttomarginalen uppgick till 78,8 (81,9) procent
  • EBITDA uppgick till 1,3 (0,6) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 (-0,6) MSEK

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

Irisity hette tidigare Mindmancer.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80

E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Irisity AB (publ) utvecklar och levererar intelligent bevakningsteknologi. Våra patenterade videoanalysalgoritmer är självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete med ledande internationella larmcentralsnätverk, skräddarsyr Irisity bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Vi levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet runt, där vi garanterar att väktare endast skickas vid verifierade intrång.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on August 15, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy