Skip to main content

Kommuniké från extra bolagsstämma 27 juli 2017 i Mindmancer AB (publ).

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2017 16:39 CEST

Vid extra bolagsstämma i Mindmancer AB (publ), den 27 juli 2017, beslutades om ändring i bolagsordningens första paragraf, varigenom den nu erhåller följande lydelse:

§1 Firma, Bolagets firma är Irisity AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de åtgärder som erfordras för registrering hos Bolagsverket samt införande av det nya namnet.

Bolaget avser att presentera det nya namnet den 15 augusti då även Q2 rapporten kommenteras samt en närmare genomgång av Irisitys kommande strategi. En separat kallelse till detta möte kommer att skickas under augusti.

Bolaget meddelar också att man bytt Certified Advisor, CA för handelsplatsen till Erik Penser Fondkommission. Bytet gäller from den 31 juli 2017.

Mindmancer AB (publ) utvecklar och levererar intelligent bevakningsteknologi. Våra patenterade videoanalysalgoritmer är självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete med ledande internationella larmcentralsnätverk, skräddarsyr Mindmancer bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Vi levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet runt, där vi garanterar att väktare endast skickas vid verifierade intrång.

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2017 kl. 08:00 CET.

This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on July 28, 2017.

Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.