Skip to main content

Mindmancer fokuserar mot lönsamhet

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 15:45 CET

Marcus Bäcklund VD Mindmancer AB (publ.)

Stockholm — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) tillkännager idag en omorganisation av bolagets verksamhet i syfte att nå lönsamhet. Betydande kostnadsbesparingar genomförs inom samtliga operativa och administrativa funktioner. Omorganisationen beräknas generera årliga kostnadsbesparingar på drygt ca 7 MSEK jämfört med dagens kostnadsnivåer.

- Jag är övertygad om att dessa kostnadsbesparingar kommer att stärka Mindmancers position som ett effektivt kamerabevakningsföretag samt vår förmåga att fortsatt leverera hållbar tillväxt. Vi kommer att fortsätta bygga vidare på våra unika teknikplattformar och vår dokumenterade förmåga att leverera marknadsledande kamerabevakningsprojekt, säger Marcus Bäcklund, vd på Mindmancer.

Mindmancer utvecklar och levererar intelligent kamerabevakning. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn.

Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg.
This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.
Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy